Poro ja poronhoito talousmetsissä | Metsäkeskus

Poro ja poronhoito talousmetsissä

Katsaus metsätalouden ja porotalouden yhteensovittamiseen Suomessa.

Julkaisu on laadittu osana Poronhoito ja metsänkasvatus -kehittämishanketta. Julkaisun sisältö pohjautuu olemassa olevaan uusimpaan tutkimustietoon sekä hankkeessa tehtyjen haastatteluiden tuloksiin.

Vuosien 2006-2007 aikana kysyttiin poro- ja metsäammattilaisilta mielipiteitä metsätalouden toimenpiteiden vaikutuksista poronhoitoon. Kartoitus toistettiin talvella 2017-2018 ja nyt kysyttiin lisäksi uudistuneen metsälain ja suunnitteilla olevien biotalousinvestointien vaikutuksista poronhoidon toimintaedellytyksiin. Samalla kysyttiin mielipiteitä siitä, kuinka poro- ja metsätalouden väliset suhteet ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

.