Näin saat hyvän taimikon | Metsäkeskus

Näin saat hyvän taimikon

Käsikirja Näin saat hyvän taimikon (pdf) keskittyy uuden metsikön perustamiseen ja tasaikäisten metsien taimikonhoitoon. Taimikonhoitoon kuuluvat heinäntorjunta, varhaisperkaus ja taimikonharvennus. Esittelemme ne menetelmät, jotka suurimmalla varmuudella antavat toivotun tuloksen. Saat tietoosi uusimmat tutkimustulokset täydennettynä käytännön kokemuksilla. Käsikirja on tehty Taimikot tuottaviksi Uudellamaalla 2014 -kehityshankkeessa.

Annikka Selander
p. 029 432 4114
annikka.selander(at)metsakeskus.fi

.