Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma

Metsäkeskuksen asiantuntijaohjelmat ovat 3–5 vuoden tavoitteellisia toimintasuunnitelmia.

Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelman tavoitteena on lisätä yritysmäistä ja aktiivista metsänomistusta, kasvattaa metsätilojen keskikokoa, selkeyttää metsätilojen omistusta eli parantaa päätöksentekoa yhteisomistustiloilla, alentaa metsänomistajien keski-ikää ja parantaa metsätilusrakennetta.