Metsät ilmastopolitiikassa -raportti | Metsäkeskus

Metsät ilmastopolitiikassa -raportti

Miten voimme parhaiten avustaa Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa metsätalouden keinoin – erityisesti Suomen metsätalouden keinoin – tieteelliseen tutkimukseen perustuen?

Miksi LULUCF-keskustelussa on ollut toisistaan jyrkästi poikkeavia näkökantoja myös asiantuntijapiireissä?

Metsät ilmastopolitiikassa -raportti on Helsingin yliopiston ilmastopolitikan professori Pekka Kaupin analyysi vuonna 2017 käydystä LULUCF-keskustelusta.

Metsät ilmastopolitiikassa

.