Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun | Metsäkeskus

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Suomen metsäkeskuksen tekemän selvityksen mukaan metsäpalveluyrittäjien palveluille on kysyntää maassamme ja palveluiden kysyntä näyttäisi kasvavan seuraavan viiden vuoden kuluessa. Syitä palveluluiden kysynnän kasvulle löytyy mm. metsäteollisuusyritysten ulkoistamisista ja metsänomistajien omatoimisen työn vähenemisestä. Markkinoilla on tilaa niin uusille metsäpalveluyrittäjille kuin olemassa olevien yritysten kasvulle.

Selvityksen mukaan metsäpalveluyrittäjien palveluihin oltiin tyytyväisiä ja lähes puolet metsänomistajista oli sitä mieltä, että metsäpalveluyrittäjiä tarvittaisiin lisää maahamme. Metsäpalveluyrittäjyyden edistämiseksi tarvitaan kuitenkin laaja-alaista yrittäjyyteen valmistavaa tutkintoon johtavaa koulutusta.

Lue julkaisu >

Julkaisu on laadittu Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun esiselvityshankkeessa, jota toteutti Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Lounais-Suomen alueyksiköt. Hankkeen rahoitus saatiin EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelmasta.

.