Metsänhoidon ja metsätuhojen asiantuntijaohjelma

Metsäkeskuksen asiantuntijaohjelmat ovat 3–5 vuoden tavoitteellisia toimintasuunnitelmia.

Metsänhoidon ja metsätuhojen asiantuntijaohjelman tavoitteena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää, aktiivista käyttöä.

Asiantuntijaohjelmassa on neljä painopistealuetta: metsätalouden kannattavuus, taimikonhoidon lisääminen, metsätuhoriskien hallinta ja suometsien hoito.