Marja- ja sienimetsät | Metsäkeskus

Marja- ja sienimetsät

Marja- sienimetsät esittelee eniten kerättyjen marjojen ja kauppasienten tyypillisimmät kasvupaikat. Sen avulla marjastajat ja sienestäjät voivat hakeutua kunkin lajin todennäköisimmille kasvupaikoille. Julkaisu auttaa myös metsäammattilaisia ottamaan marja- ja sienisadot huomioon tehtäessä metsää koskevia päätöksiä.

Julkaisussa kerrotaan myös korvasienen viljelyohjeet.

Tämä opas on painettu alun perin vuonna 1997.

Marja- ja sienimetsät

.