Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma

Metsäkeskuksen asiantuntijaohjelmat ovat 3–5 vuoden tavoitteellisia toimintasuunnitelmia.

Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma toteuttaa kansallisen metsästrategian, vesienhoidon toteuttamisohjelman ja METSO-ohjelman tavoitteita talousmetsien luonnonhoidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä osana kestävää metsätaloutta.