Kulotus-opas | Metsäkeskus

Kulotus-opas

Kulotus-oppaassa käsitellään metsänhoidollisen kulotuksen toteutukseen liittyviä työvaiheita ennakkovalmisteluista jälkivartiointiin. Myös kohdevalinnalla ja kulotuksen hyödyillä on omat lukunsa. Lisäksi läpikäydään kulotuskalustoa ja kulotukseen liittyviä viranomaismääräyksiä. Opas ei tarkastele ennallistamiskulotuksia.

Kulotus-oppaan tavoitteena on kulotusosaamisen säilyttäminen ja kulotusmäärien lisääminen.

Opas tehtiin Kulota-hankkeella, jota hallinnoi Suomen metsäkeskus. Metsäkeskuksen hankekumppanina hankkeessa on Sedu. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseutuohjelma ja tuen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

.