Juurikääpätuhojen tunnistaminen ja torjunta | Metsäkeskus

Juurikääpätuhojen tunnistaminen ja torjunta

Juurikääpätuhojen tunnistaminen ja torjunta opas on kirjoitettu käytännön metsätalouden toimijoille eli puunostajille, korjuusuunnittelijoille ja koneurakoitsijoille sekä metsänomistajille.

Opas on osa Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen juurikäävän torjunnan laadun ja omavalvonnan kehittämishanketta. Kehittämistyön rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Juurikääpätuhojen tunnistaminen ja torjunta -opas

.