Identifiering och bekämpning av rotröta | Metsäkeskus

Identifiering och bekämpning av rotröta

Identifiering och bekämpning av rotröta-guiden är skriven för det praktiska skogsbrukets aktörer: virkesköpare, drivningsplanerare, skogsmaskinentreprenörer och skogsägare.

Guiden är en del av Naturresursinstitutets och Finlands skogscentrals projekt där vi utvecklar stubbbehandlingens kvalitet och egenkontroll. Utvecklingsarbetet finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Identifiering och bekämpning av rotröta

.