Förebygg granbarkborreskador -handbok | Metsäkeskus

Förebygg granbarkborreskador -handbok

Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Upptäcker du stående döda granar, enskilda eller i grupp – särskilt i kanten av gläntor eller på torra växtplatser? Kan granbarkborre eller någon annan barkborre vara orsaken till detta? Vad göra?

Publicerat av Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014

.