Jatkavan maatilan omistajanvaihdos | Metsäkeskus

Jatkavan maatilan omistajanvaihdos

Lisätietoja

Sanna Peltola
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 5033
sanna.peltola(at)metsakeskus.fi

Antti Pajula
metsätilarakenteen johtava asiantuntija
p. 029 432 4705
antti.pajula(at)metsakeskus.fi

Esa Lappalainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4617
esa.lappalainen(at)metsakeskus.fi

Jatkavan maatilan omistajanvaihdos sopii toimiville maatiloille, joilla uusilla omistajilla on kiinnostusta maatalouden harjoittamiseen

Jatkavaksi maatilaksi on oikeustapauksissa hyväksytty pienenkin peltoalan omaavia maatiloja (viisi hehtaaria tukikelpoista peltoa). Jatkavalla maatilalla jatkajan tai jatkajien tulee itse hallinnollisena viljelijänä viljellä maatilan peltoja vähintään viisi vuotta lahja- tai perintöverotuksen suorittamisen jälkeen. Peltojen vuokraus ei käy. Jatkavalla maatilalla täytyy em. viitenä vuotena kertyä maatalouden myyntituloa. Lisäksi luopujien on pitänyt omistusaikana itse viljellä peltoja.

Jatkavien maatilojen omistajanvaihdosten paras asiantuntemus löytyy nykyään ProAgriasta ja osasta maaseudun pankeista. Omistajanvaihdokseen liittyvien veroasioiden lisäksi pelissä on usein luopuvien viljelijöiden eläkeasiat ja jatkavien viljelijöiden tukiasiat ym. monimutkaiset asiat. Tämän takia jatkavien maatilojen sukupolvenvaihdosten hoitaminen vaatii erittäin suurta asiantuntemusta. Myös riskit neuvoa asiakkaita väärin ovat ilmeisen suuret.

Mikäli maatilasta tai maa- ja metsätilasta maksettu vastike ylittää 50 prosenttia käyvästä arvosta, ja tila luovutetaan saajalle, joka jatkaa tilalla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista, lahjaveroa ei määrätä lainkaan.

Jos maksettu vastike on 050 prosenttia käyvästä arvosta ja tilalla jatketaan maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista, arvostetaan metsä ja pelto 40 prosenttiin niiden vuotuisen tuoton kautta lasketusta arvosta (laki varojen arvostamisesta) eli huomattavasti kevyemmin kuin normaaleilla metsätiloilla.

Kuntakohtaiset metsämaan ja pellon vuotuisen tuoton arvot tarkistetaan ja julkaistaan kerran vuodessa yleensä marraskuussa (Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä tuotosta).

Jatkavien maatilojen (ja myös isompien metsätilojen) osalta verottajalta haetaan hyvin usein maksullinen ennakkopäätös sukupolvenvaihdoksesta, joka sitoo verottajaa kuuden kuukauden ajan.

.