Itäisen alueen sidosryhmäuutiskirje

Lue ajankohtaisista uutiskirjeen aiheista 4/2019

Metsistä on moneksi

Metsät ovat mukana monessa ja puulle löytyy paljon käyttökohteita. Metsien merkitys tulee korostumaan vähenevien uusiutumattomien luonnonvarojen korvaajana. Tulevaisuuden suurin haaste onkin sovittaa yhteen erilaiset Suomen metsiin kohdistuvat toiveet ja odotukset.  

Metsistä toivotaan uusiutumattomien luonnonvarojen korvaajaa. Kuluttajat arvostavat esimerkiksi uusiutuvia materiaaleja ja kierrätettävyyttä, ja näihin toiveisiin voidaan vastata puupohjaisilla materiaaleilla. Puulla voidaan korvata aiemmin muovista tehtyjä tuotteita, kuten kahvikuppeja, kelmuja ja mehupillejä. Tuotekirjoon kuuluvat myös esimerkiksi lääkkeet, terveystuotteet, polttoaineet ja tekstiilit.   

Ilmastonmuutos asettaa metsäalalle uuden haasteen. Ilmastonmuutoksen torjunnassa metsät toimivat sekä hiilinieluina että hiili-intensiivisten tuotteiden korvaajana. Suomessa tutkitaan ja kehitetään aktiivisesti ilmastokestävää metsien hoitoa ja ilmastonmuutos osataan huomioida paremmin metsien hoidossa jo nyt.   

Puusta on jo moneksi ja tulevaisuudessa tuotekirjo tulee kasvamaan. Luonnontuotealallakin on paljon tarjottavaa: marjoja, riistaa, koivunmahlaa, virkistystä. Luonnontuoteala kehittyy ja tuotteita myydään myös kansainvälisille markkinoille. Metsien monipuolinen hyödyntäminen on Suomelle mahdollisuus.  

Suomen metsäkeskus toimii kestävän metsätalouden ja metsälle asetettujen yhteiskunnallisten tavoitteiden puolesta. Lähivuosina Metsäkeskuksen työssä korostuu mm. talousmetsien luonnonhoito, ilmastoviisas metsätalous sekä metsä- ja luontotiedon laadun parantaminen.  

Kiitos vuodesta 2019, rauhallista loppuvuotta ja hyvää joulua. 

Helena Reiman
aluejohtaja
Suomen metsäkeskus

Uusi hanke keskittyy talousmetsien luonnonhoitoon ja vesistövaikutuksiin  

Laatuloikka luonnonhoitoon Pohjois-Savossa -hankkeen tavoitteena on lisätä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden osaamista siitä, kuinka huomioida ympäristö-, ilmasto- ja vesistövaikutukset metsätaloudessa. Hankkeen painopisteinä ovat säästö- ja lahopuiden määrän lisääminen, metsätalouden vesistövaikutusten vähentäminen ja ilmastokestävä suometsien käsittely.  

Hanke järjestää eri puolilla maakuntaa infotilaisuuksia ja retkeilyjä, kuten säästöpuukävelyjä. Tapahtumat järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Etenkin vesiensuojelussa tärkeässä roolissa ovat avoimesti saatavilla oleva paikkatietoaineisto ja -työkalut, joiden käytön tehostamisella voidaan vähentää metsätaloudesta aiheutuvaa vesistökuormitusta.  

Lisäksi kehitetään uusia toimintatapoja, joilla aktivoidaan metsänomistajia luonnonhoitoon. Myös suuren yleisön tietoisuutta talousmetsissä tehtävästä luonnonhoidosta pyritään lisäämään aktiivisen hankeviestinnän keinoin.  

Toiminnan tueksi perustetussa hankeryhmässä on laaja sidosryhmien edustus. Kaksivuotinen hanke toteutetaan Euroopan maaseuturahaston tuella.  

 

Työnohjausta tarjolla metsä- ja luontopalveluyrittäjille 

Pohjoiskarjalaisilla metsä- ja luontopalveluyrittäjillä on mahdollisuus osallistua maksuttomaan työnohjaukseen. Työnohjauksen avulla voit edistää omaa osaamista ja jaksamista sekä paneutua työn kehittämiskohteisiin. Sujuvamman työskentelyn ja muutoskyvyn kautta myös tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa. 

Toiminta tapahtuu ryhmissä, joissa etsitään yhdessä koulutetun työnohjaajan ja vertaisten kanssa vastauksia kysymyksiin: 

  • Mitkä ovat työni tavoitteet ja haasteet? 
  • Miten jaksan työssä ja voin hyvin myös muussa elämässä? 
  • Mitä voisin vielä oppia omasta alasta ja työstä? 
  • Kenen kanssa verkostoitua ja tehdä yhteistyötä? 

Työnohjausryhmät on tarkoitettu sekä aloitteleville että kokeneille yrittäjille ja myös yritysten työntekijöille. Työhön liittyvät kokemukset, kysymykset ja tuntemukset käsitellään ryhmissä luottamuksellisesti. Kiinnostuitko? Lue lisää hankkeen verkkosivuilta tai työnohjausryhmien esitteestä.  

Työnohjausta tarjoaa SOPULI-hanke, jonka toteuttaa Suomen metsäkeskus yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Maaseudun Sivistysliiton kanssa. 

 

Liity avoimen metsätiedon tiedotuslistalle   

Käytätkö Metsäkeskuksen avointa metsätietoa? Jos haluat saada sähköpostitse tietoa avoimen metsätiedon aineistojen muutoksista tai häiriötilanteista, voit liittyä tiedotuslistallemme. Ota yhteyttä Metsäkeskuksen asiakastukeen ja kerro yhteystietosi, niin saat jatkossa ajankohtaista tietoa avoimesta metsätiedosta: asiakastuki(at)metsakeskus.fi 

Tutustu avoimeen metsätietoon Metsään.fi-verkkosivuilla.  

 

Metsäalan yrittäjä, lähde verkostoitumaan Äänekoskelle  

Ohjelma sisältää tutustumisen Metsä Groupin Pro Nemus -vierailukeskukseen Äänekosken tehdasalueella sekä tutustumisen Metsä Multia Oy:n Training Campiin. Matkan aikana pureudutaan osaavan työvoiman saatavuushaasteisiin ja alan viestintään.  

 

Innovaatiopalkinto Metsään.fi-palvelulle 

Suomen Metsätieteellisen Seuran Taksaattoriklubi luovutti Metsätieteen päivillä innovaatiopalkinnon Metsään.fi-palvelulle, Metsäkeskukselle ja maa- ja metsätalousministeriölle. 

Metsään.fi-verkkosivusto, joka sisältää myös avoimen metsätiedon, on kokonaisuutena ainutlaatuinen metsävaratiedon jakelukanava. Se mahdollistaa koko paikkatietokentässä aivan uuden tavan, jolla metsätietoa tuodaan asiakkaiden hyödyksi ja hyödynnettäväksi.  

Verkkosivuston on mahdollistanut Metsäkeskuksessa eri ydintoimintojen välinen hyvä yhteistyö. Tunnustus on hieno merkki oikeasta suunnasta koko Metsäkeskuksen henkilöstölle.  

 

4.12.2019