Hyvä maatila

Lisätietoja

Rauno Kuha
projektipäällikkö,
Luonnonvarakeskus,  Rovaniemi
puh. 029 532 6277
rauno.kuha(at)luke.fi

Reijo Rajavaara
projektiasiantuntija
Suomen metsäkeskus, Rovaniemi
puh. 0400 155 648
reijo.rajavaara(at)metsakeskus.fi

Maatilatalouden jatkuvan kannattavan toiminnan edellytysten turvaaminen menetelmiä kehittämällä Lapissa.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja löytää pullonkaulat, miten maatilayrittäjien taseomaisuus (resurssit) saadaan tuottamaan mahdollisimman hyvin, jotta liiketoiminnasta muodostuu kannattavaa. Hankkeen ytimenä on löytää ne maatilan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät, joilla maatalouden liiketoiminta saadaan tuottamaan.

Osallistujatahot ja roolit

Hankkeen keskeiset toimijat ovat Luonnonvarakeskus, Metsäkeskus ja ProAgria.
Tutkimustieto ja hankkeen tarvitsema erikoisasiantuntemus tulee Luonnonvarakeskuksesta, joka toimii myös hankkeen hallinnoijana ja koordinoijana.

Metsäkeskus toimii hankkeessa metsäalan asiantuntijana ja tuo hankkeeseen maatilan metsäresurssin prosessoinnin asiantuntemuksen.

ProAgria tuo hankkeeseen maatalouden operatiivisen toiminnan asiantuntemuksen eri tuotantosuunnilta ja toimintaprosessien eri vaiheista.

Rahoitus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Manner - Suomen maaseudun kehittämis-ohjelma 2014 - 2020. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 - 31.12.2020.