Historia | Metsäkeskus

Historia

Läänin metsälautakunnista Suomen metsäkeskukseksi

1917 Läänin metsänhoitolautakunnat perustetaan valvomaan metsälakia.

1922 Suomen metsien ensimmäinen valtakunnallinen inventointi alkaa.

1928 Metsänhoitolautakunnat vastaavat yksityismetsätalouteen liittyvistä valvonta- ja neuvontatehtävistä. Metsän hävittämisen kieltävä yksityismetsälaki ja metsänparannuslaki otetaan käyttöön.

1964 Laki metsänviljelyn edistämisestä vahvistetaan.

1968 Metsänhoitolautakunnat muuttuvat piirimetsälautakunniksi.

1987 Piirimetsälautakunnat ja keskusmetsälautakuntien metsänparannuspiirit yhdistyvät metsälautakunniksi.

1993 Puun myyntitulojen verotus alkaa uuden metsäverolainsäädännön myötä.

1996 Metsälautakunnista tulee maakunnan metsäkeskuksia. Kolmetoista itsenäistä metsäkeskusta kattavat toiminta-alueillaan koko maan.

1997 Uusi metsälaki vahvistetaan.

1998 Ensimmäinen Kansallinen metsäohjelma valmistuu ja yltää vuoteen 2010 saakka.

1999 FFC- ja PEFC-sertifioinnit käynnistyvät.

2012 Laki Suomen metsäkeskuksesta ja uusi metsätietojärjestelmälaki otetaan käyttöön.
Metsäkeskus muuttuu yhdeksi valtakunnalliseksi organisaatioksi ja pääkonttori perustetaan Lahteen. Kolmestatoista maakunnallisesta Metsäkeskuksesta tulee alueyksikköjä. Metsäsuunnittelu- ja metsänparannustehtävät siirtyvät erilliseen liiketoimintayksikköön (myöhemmin Otso metsäpalvelut).

2015 Metsäkeskus muuttui prosessiorganisaatioksi ja kolmetoista alueyksikköä yhdistyivät viideksi palvelualueeksi.

.