Havaintometsät | Metsäkeskus

Havaintometsät

Metsäpalveluyrittäjien toteuttamia havaintometsiä on perustettu ympäri maata yhteensä 30 kappaletta referenssikohteisksi. Havaintometsävideoilla metsäpalveluyrittäjät esittelevät erilaisia metsänhoitotöitä 2-3 min pituisilla havaintometsävideoilla. Kohteet on toteutettu pääosin henkilötyönä, mutta joukossa on myös koneellisesti käsiteltyjä kohteita.

Havaintometsät on tarkoitettu havainnollistamaan, miten metsä muuttuu, kun sitä käsitellään tai siellä tehdään tiettyjä metsänhoidollisia toimenpiteitä. Kohteina on kaikenikäisiä ja eri kehitysvaiheessa olevia metsiä. Perinteisten työkohteiden lisäksi joukossa on myös esimerkiksi tonttipuiden poistokohteita ja maisemahakkuukohteita. Havaintometsävideoissa esimerkki kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Kartan linkeistä löytyvillä havaintometsävideoilla on pyritty havainnollistamaan se miksi metsiä kannattaa ja pitää hoitaa. Havaintometsäkohteista on esillä myös 360 kuvia sekä kustannusarviota eri työlajeille.

 

.