Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

5.8.2016 Valtakunnallinen
Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle on kolmivuotinen puutuoteteollisuuden mikro- ja pienyirtysten tarpeista lähtevä neuvontahanke, jonka vetovastuussa ovat Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus (Luke). Hanke tähtää yritysten osaamisen...
30.6.2016 Kaakkoinen palvelualue
Metsämaisema mieleiseksi -hanke on tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on tuoda esille uusia mahdollisuuksia metsän taloudelliseen hyödyntämiseen ja maisema-arvojen korostettuun huomioimiseen metsänkäsittelyssä. Hankkeen toimesta tuodaan ...
7.6.2016 Itäinen palvelualue
Kolmevuotinen Lähienergialla omavaraisuuteen -hanke päättyi 15.3.2019. Hankkeen kumppaneita olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Benet Oy ja Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy. Hanke toteutettiin Manner-...
6.6.2016 Eteläinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on alueen energiapalveluiden sekä energiatehokkuussopimusten edistäminen rakennusten energiatehokkuus ja energiaratkaisuihin liittyvän päätöksenteon tuki energiatehokas ja tuottava energiayrittäjyys – toimintamallien...
6.6.2016 Pohjoinen palvelualue
Alakestilän Arboretum on Suomen kolmanneksi vanhin puulajipuisto. Sen perustaja kunnallisneuvos Kalle Arvola aloitti puiden istutuksen 1930-luvulla, jolloin hän istutti ensimmäiset puut Liminganjoessa sijaitsevaan saareen. Puisto on laajentunut...
5.6.2016 Eteläinen palvelualue
CREbio - Bioenergiaa luovasti Tiedotushankkeen tavoitteena on lisätä alueen energiatehokkuutta ja parantaa ympäristöajattelua.  Tämä saavutetaan lisäämällä yritysten, maatilojen, yhdistysten ja yksityishenkilöiden tietotasoa. ...
2.6.2016 Pohjoinen palvelualue
Kausityöntekijäksi moniosaajaksi –hanke on Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jossa yhteistyökumppaneina ovat Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto ja Suomen metsäkeskus sekä metsä- ja matkailualan yrittäjät. Hankkeella edistetään...
24.5.2016 Valtakunnallinen
Monimetsä-hanke oli kolmevuotinen 2016–2018 talousmetsien luonnonhoidon strateginen hanke ja siihen liittyi kokeilutoimintaa. Vuonna 2019 Monimetsä jatkuu Monimetsä – jatkoaskel luonnonhoitoon 2019–2022 -hankkeena. Vuonna 2019 tuotetaan...
4.5.2016 Valtakunnallinen
Freshabit LIFE IP -hankkeessa edistetään vesiperinnön hyväksi tehtävää yhteistyötä eri sektorien välillä ja yhdistetään rakentavalla tavalla vesien- ja muun luonnonsuojelu sekä metsätalouden ja maaseudun kehittäminen. Tavoitteena on luoda hyviä...
27.4.2016 Itäinen palvelualue
Poveria biomassasta on yhteishanke, jonka toteutuksesta vastaavat Suomen metsäkeskuksen lisäksi Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI ja Karelia ammattikorkeakoulu Oy.Tavoitteena on kehittää hajautettua...
21.4.2016 Itäinen palvelualue
Hanke on päättynyt. Terminaaleista tehoa biotalouteen -hankkeen tavoitteena oli kehittää biotalouden kuljetuksia  puutavaran ja bioenergian terminaaliverkostoa Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa....
12.4.2016 Pohjoinen palvelualue
VYYHTI II -hanke kehittää vesistökunnostajien verkoston ja paikallisten toimijoiden käyttöön kunnostushankkeiden suunnittelua helpottavia työkaluja, joita testataan hankkeen aikana yhteistyössä paikallisten kunnostajien kanssa. Lisäksi hankkeen...
12.4.2016 Pohjoinen palvelualue
Hankkeessa tiedotetaan metsänomistajille erilaisista metsänomistuksen ja metsätalouden kehittämismahdollisuuksista. Lähtökohtana on auttaa metsänomistajia tekemään yritysmäiseen metsäomaisuuden hallintaan ja metsätalouden harjoittamiseen johtavia...
31.3.2016 Kaakkoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen metsätalouden aktivoiminen omistaja- ja tilarakennetta kehittämällä. Hankkeen avulla tavoitettaville metsänomistajille tuodaan tutuksi heidän omien metsiensä metsävaratieto sekä tietoa...
21.3.2016 Läntinen palvelualue
Hanke on Suomen metsäkeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n toteuttama yleishyödyllinen maaseudun yhteistyöhanke.   Hankkeen tavoitteena on tukea ja aktivoida Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla toimivien puutuotealan yritysten kasvua,...