Tarkastustoiminnan digitalisointi | Metsäkeskus

Tarkastustoiminnan digitalisointi

Lisätietoja

Lauri Haataja
projektipäällikkö
puh. 050 565 8364
lauri.haataja(at)metsakeskus.fi

Hankkeen tavoitteena on digitalisoida metsällisten lakien toimeenpanoon liittyvät tarkastukset mahdollisimman kattavasti. Digitalisointi sisältää tulosten jakamisen myös 3D-muotoisina jakelualustaa hyödyntäen.

Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa pyritään muodostamaan toimiva innovaatiokumppanuusverkosto hyödyntäen markkinakartoitusta ja -vuoropuhelua. Projektissa varmennetaan uuden tiedonkeruumenetelmän tulosten luotettavuus ja luodaan ymmärrys sen tuottaman datan käyttömahdollisuuksista. Datan käsittely ja tulosten analysointi automatisoidaan. Datan integrointi Metsäkeskuksen tietovarastoihin on ratkaistaan hankkeen kuluessa kuten myös uuden 3D-tiedon jakaminen asiakaskunnalle.

Mikäli projekti onnistuu, Metsäkeskus hankkii tulevaisuudessa vuosittain metsällisten lakien tarkastusten tiedonkeruun suurelta osin drone-yrittäjiltä tai heidän yhteistyökumppaneiltaan. Myös aineistojen tulkinta ostetaan, mikä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Metsien terveydentilan vaalimiseksi projektissa pyritään kehittämään menetelmät puuston heikentyneen elinvoiman, ravinne-epätasapainojen sekä hyönteisten iskeymien havaitsemiseksi. Tehtävänä on selvittää satelliittikuvien ja uusimman kamerateknologian hyödyntämismahdollisuuksia metsien terveydentilan havainnoinnissa.

Hankkeen osakokonaisuudet:

  1. Metsälain ja rahoituslain maastotarkastusten tiedonkeruun digitalisointi
  2. Metsien terveydentilan havainnoinnin digitalisointi
  3. Tulosten jakaminen yritys- ja metsänomistaja-asiakkaille ja tiedon integroiminen olemassa oleviin järjestelmiin, liitynnät alustoihin

Hankkeen toteuttaja on Suomen metsäkeskus, rahoittajana on Business Finland (50 %), ja hankkeen kesto on 1.10.2018 –1.6.2020. 

 

verkkologo-metsakeskus-pysty-fin.png

 

.