Pirkanmaan metsälogistiikka | Metsäkeskus

Pirkanmaan metsälogistiikka

Lisätietoja

Teuvo Taura
projektipäällikkö
puh. 040 029 8652
teuvo.taura(at)metsakeskus.fi

Hankkeen tavoitteena on Pirkanmaan maakunnan puun kaukokuljetusten ja puunkorjuun infrastruktuurin tehostaminen kehittämällä puutavaran puskuri- ja terminaalivarastoja, logistiikan sähköisiä palveluja sekä edistämällä alempiasteisen tieverkoston kunnostamista ja säännöllistä hoitoa.

Näin parannetaan puunjalostusteollisuuden toimintaedellytyksiä ja energialaitosten huoltovarmuutta, lisätään energiaomavaraisuutta ja edistetään luonnonvarojen hyödyntämistä.

Hankkeen toimenpiteitä:

 • selvitetään maakunnan raakapuuvirtojen määrät ja suuntautuminen metsäteollisuuden investointien jälkeen
 • selvitetään maakunnan nykyiset käytössä olevat aines- ja energiapuun terminaali- ja puskurivarastoalueet sekä niiden käyttöaste ja kehittämistarpeet
 • selvitetään uudet terminaali- ja puskurivarastoaluetarpeet
 • kehitetään sähköistä yksityistierekisteriä ja tehdään myös mobiilisovellus
 • kehitetään tienhoitoyrittäjien palveluhakemistoa
 • edistetään ammattimaista tieisännöintiä
 • järjestetään työnäytöksiä
 • järjestetään koulutustilaisuuksia tiekunnille sekä urakoitsijoille
 • tehdään halukkaille tiekunnille tien kuntokartoituksia sekä hoito ja korjaussuosituksia
 • edistetään tiekuntien yhdistymisiä
 • kehitetään kuntien yksityistieavustusjärjestelmiä

Pirkanmaan alueella toimivia tienhoitopalveluja tarjoavia yrittäjiä voit etsiä www.tienhoito.fi. Sivulla voit yrittäjänä liittyä mukaan palvelun tarjoajiin, katsoa yksityisteiden vastuuhenkilöitä ja yhteystietoja sekä ilmoittaa muutoksista tien vastuuhenkilöissä.

Hanke toteutetaan Pirkanmaan maakunnassa 1.9.2017-31.8.2021.

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus sekä alueen yritykset.

Hanke toteuttaa Pirkanmaan metsäohjelman ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisia tavoitteita.

       

.