Lounais-Suomen yksityistiet

Lisätietoja

Petri Lähteenmäki
projektipäällikkö
puh. 050 328 9017
petri.lahteenmaki(at)metsakeskus.fi

 

Yksityisteiden mitoitus ja kunto eivät vastaa nykyisen kuljetuskaluston tarpeita. Kaikki alkutuotannon kuljetukset alkavat yksityisteiltä.

Ilmastomuutos on osaltaan lisännyt yksityistiestön kantavuusvaatimuksia. Leudot talvet hankaloittavat huonokuntoisten teiden käyttöä raskaissa kuljetuksissa. Metsäteiden perusparannuksia tulisi tehdä selvästi enemmän, jotta tiet kestäisivät lisääntyvät ympärivuotiset kuljetukset.

Hankkeen toimet tähtäävät yksityisteiden hoidon tason ja perusparantamisen lisäämiseen. Tiekuntia avustetaan ja aktivoidaan tehokkaampaan tienpitoon.

Hankkeen toimenpiteitä

 • tiekunnille järjestettävät koulutus
 • tieseminaarit ja retkeilyt
 • tie-isäntien ja tiekuntien yhteiset tilaisuudet
 • tienhoidon ja perusparannuksien työnäytökset
 • kuntien yksityistieillat
 • neuvontapalvelut tiekunnille
 • opastus avustusten hakuun
 • tiedonkeruu yksityisteistä ja tiekunnista

Hankkeen tavoitteita

 • uuden yritystoiminnan luominen yksityisteiden palveluihin
 • tiekuntien toiminnan tehostaminen mm. tiekuntia yhdistämällä
 • metsäteiden perusparantamisen lisäys 30% nykytasosta
 • tiehoidon palveluntarjoajien koonti yhteiseen rekisteriin
 • tie-isäntien palveluiden lisääntyminen yksityisteiden hoidossa
 • uusien toimintatapojen ja menetelmien käyttöönotto tienhoidossa

Rahoitus

Hankkeen rahoittajana toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY- keskukset sekä useat teitä käyttävät ja yksityisteille palveluja tarjoavat yritykset.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, biomassan tuotanto- ja jakelut
Hankeaika 1.4.2018-28.2.2021

Syksyn koulutukset:

Uutiskirjeet