Hankehakumenettely | Metsäkeskus

Hankehakumenettely

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Hankehakumenettely pohjautuu suunnitelmalliseen valmistelutyöhön, jossa maantieteellisesti rajatulle alueelle on alueellisella suunnittelulla kerätty tieto luonnonhoidon edistämisen kohteista ja siitä, mitä luonnonhoitotoimia kohteilla on tarkoitus tehdä. Samalla Metsäkeskus on hankkinut maanomistajien suostumukset töiden toteuttamiseen.

Alueellisen suunnittelun tarkkuus voi vaihdella hanketyypeittäin. Suunniteltavan alueen koko voi vaihdella kymmenistä hehtaareista muutamiin tuhansiin hehtaareihin ja samoin alueella olevien maanomistajien tai tilojen määrä kymmenistä satoihin.

Hankehakumenettelyn vaiheet

 • alueellinen suunnitelma avataan hankehakuun toimijoille
 • toimijat esittävät hakemuksensa ja kustannukset hankehakuun
 • hankehakukokouksessa valmistellaan hakemusten pisteytys ja valinnan perusteet
 • pisteytyksessä hinnalla on 60 %:n ja laatutekijöillä 40 %:n painoarvo
 • toimijan valinnasta tehdään hankepäätös
 • kokouksessa voidaan myös päättää hankehaun jatkamisesta tai toteuttamatta jättämisestä
 • toimija hakee Kemera-rahoituksen hankkeen toteutukseen
 • Metsäkeskus neuvoo ja opastaa toimijoita sekä valvoo hankkeen toteutusta
 • toteuttaja raportoi toimenpiteet ja todelliset kustannukset työlajeittain.

Hankehakemusten pisteytyksessä käytetään seuraavia kriteereitä

 • yrityksen laatu ja ympäristöasiat
 • kaluston laatu
 • konetyön ja ilman koneita henkilötyönä tehtävän työn ammattitaito
 • toimijan ammattitaito
 • hinta

.