Hankehaku – luonnonhoitohankkeet | Metsäkeskus

Hankehaku – luonnonhoitohankkeet

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Hankehaku

Hankehaussa olevat luonnonhoitohankkeet

Alueellisia luonnonhoitohankkeita, joille Metsäkeskus etsii toteuttajaa, voit etsiä Luonnonhoitohankkeet-sivulta »

Hankehakulomakkeet

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä. Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

Alueellinen luonnonhoidon suunnittelu

Hankehakumenettely pohjautuu suunnitelmalliseen valmistelutyöhön, jossa maantieteellisesti rajatulle alueelle on alueellisella suunnittelulla kerätty tieto luonnonhoidon edistämisen kohteista ja siitä, mitä luonnonhoitotoimia kohteilla on tarkoitus tehdä. Samalla Metsäkeskus on hankkinut maanomistajien suostumukset töiden toteuttamiseen.

Alueellisen suunnittelun tarkkuus voi vaihdella hanketyypeittäin. Suunniteltavan alueen koko voi vaihdella kymmenistä hehtaareista muutamiin tuhansiin hehtaareihin ja samoin alueella olevien maanomistajien tai tilojen määrä kymmenistä satoihin.

Hankehakumenettelyn vaiheet

 • alueellinen suunnitelma avataan hankehakuun toimijoille
 • toimijat esittävät hakemuksensa ja kustannukset hankehakuun
 • hankehakukokouksessa valmistellaan hakemusten pisteytys ja valinnan perusteet
 • pisteytyksessä hinnalla on 60 %:n ja laatutekijöillä 40 %:n painoarvo
 • toimijan valinnasta tehdään hankepäätös
 • kokouksessa voidaan myös päättää hankehaun jatkamisesta tai toteuttamatta jättämisestä
 • toimija hakee Kemera-rahoituksen hankkeen toteutukseen
 • Metsäkeskus neuvoo ja opastaa toimijoita sekä valvoo hankkeen toteutusta
 • toteuttaja raportoi toimenpiteet ja todelliset kustannukset työlajeittain.

Hankehakemusten pisteytyksessä käytetään seuraavia kriteereitä

 • yrityksen laatu ja ympäristöasiat
 • kaluston laatu
 • kone- ja miestyön ammattitaito
 • toimijan ammattitaito
 • hinta

.