Freshabit – Isojoki | Metsäkeskus

Freshabit – Isojoki

Lisätietoja

Jouko Hautamäki
puh. 050 314 0480
jouko.hautamaki(at)metsakeskus.fi

verkkologo-metsakeskus-pysty-fin.png verkkologo-freshabit.png verkkologo-natura.png verkkologo-life.png 

Metsäkeskuksen toiminta Isojoen kohdealueella

Isojoella Freshabit-hankkeen tavoitteena on parantaa Lapväärtinjokilaakson Natura-alueen ekologista tilaa ja monimuotoisuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi Metsäkeskus pyrkii vähentämään metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta eli kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Lapväärtinjokilaakso koostuu useista joista ja puroista, jotka näkyvät alla olevassa kartassa violetilla. Metsäkeskuksen toiminta alueella keskittyy purojen ja jokien latvavesille, jossa on eniten metsätalousmaata.

Maastokartoitusta tehdään viidellä purovaluma-alueella, joiden yhteispinta-ala on noin 22 000 hehtaaria. Purovaluma-alueiden rajaukset näkyvät alla olevassa kartassa. Maastokartoitusten kohdentamisessa hyödynnetään paikkatietoa, jotta maastokäynnit osataan kohdistaa paikkoihin, joilla todennäköisesti on merkitystä vesiensuojelulle tai monimuotoisuudelle. Maastokartoituksen tuloksena syntyy suunnitelma yksityismailla tehtävistä vesiensuojelurakenteista ja pienvesien kunnostustoimenpiteistä, jotka toteutetaan maanomistajien suostumuksella ja Kemera-rahoituksella.

Maastokartoitukset ja kunnostustoimenpiteiden tarkempi suunnittelu etenevät eteläisimmiltä purovaluma-alueilta kohti pohjoisinta Uuronluoman valuma-aluetta.

Alueellinen vesiensuojelusuunnitelma

Maastokartoitusten lisäksi Metsäkeskus laatii alueellisen vesiensuojelusuunnitelman vuoden 2019 loppuun mennessä. Suunnitelma kattaa koko Isojoen vesistöalueen latvavesiltä Pohjanlahdelle saakka. Alueellisen vesiensuojelusuunnitelman yksi tehtävä on tunnistaa ne kohteet, joilla on suhteellisesti suurin merkitys kohdealueen vesistöille. Suunnitelman laatimisessa hyödynnetään mallintamistyökaluja, joita kehitetään hankkeen muissa toimenpiteissä.

Kohdealueen kartta

Kohdealueella tapahtuu

  • 15.10.2018 Kärkiluoman luonnonhoitohankkeen hankehaku on avattu. Hakemukset on jätettävä Metsäkeskukseen 12.11.2018 klo 16.00 mennessä.
  • 1.10.2018 Riitaluoman luonnonhoitohanke oli hankehaussa 15.5.– 8.6.2018 ja odottaa nyt rahoituspäätöstä.
  • 18.5.2018 Maansiirto Soukkala Oy on aloittanut toteutustyöt Lohiluoman luonnonhoitohankkeella.
  • 30.11.2017 Lohiluoman luonnonhoitohankkeen toteuttajaksi valittu Maansiirto Soukkala Oy. Kunnostustoimet Lohiluoman valuma-alueella alkavat talvella 2017–2018, kunhan maa jäätyy kantavaksi

Yhteistyötahot

.