Siirry pääsisältöön

Metsäkeskus - tietoa Suomen metsistä

Suomen metsäkeskus

Metsäkeskus tarjoaa avointa metsä- ja luontotietoa ja riippumatonta palvelua metsänomistajan päätöksenteon tueksi ja koko metsäalan käyttöön. Olemme mukana edistämässä kokonaiskestävää metsien käyttöä, joka huomioi metsän monet arvot. 

Julkisena toimijana Metsäkeskus vastaa metsälainsäädännön valvonnasta sekä myöntää tukea metsien ja luonnon hoitoon. Metsäkeskus haluaa auttaa metsänomistajia saamaan omista metsistään sekä aineellista että aineetonta hyötyä. Kokoamme yhteen eri tahoja rakentamaan hyvää metsän- ja luonnonhoitoa. 

Turvaa harvennuksella nuoren metsäsi hyvinvointi

Nyt on hyvä hetki harventaa nuoret metsät kasvukuntoon. Nuorista metsistä saadaan pienpuuta, joka sopii hyvin energiakäyttöön. Metsäenergian kysyntä on kasvussa, sillä kotimaisella metsähakkeella voidaan turvata energiansaannin huoltovarmuutta.

Lue lisää metsänhoidon hyödyistä ja Energiaa metsästä -kampanjasta

Uusimmat uutiset

Hakkuutähteistä voi saada ainesosia kosmetiikkaan tai elintarvikkeisiin – korjuuseen tarvittaisiin lisää resursseja

Uutinen - 30.11.2022 08:25

Hakkuutähteitä korjataan pääosin energiakäyttöön. Niiden vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia...

Energiapuun kysyntä kasvaa – korjuukohteista uutta tietoa tarjolla

Uutinen - 29.11.2022 08:00

Energiapuun kysyntä on kasvanut kuluvana vuonna, koska puun tuonti Venäjältä päättyi...

Luonnonhoidolle on kysyntää tulevaisuudessa – vaikuttavuutta voi yhä parantaa

Uutinen - 28.11.2022 13:33

Luonnon monimuotoisuutta voidaan suojelun lisäksi turvata talousmetsien luonnonhoidolla....

Liito-oravatiedot on päivitetty Metsään.fi-palveluun

Uutinen - 25.11.2022 09:40

Liito-orava on yksi uhanalaisista metsälajeista, jonka esiintymisellä voi olla vaikutusta...

Poimintoja sisällöistä

Talousmetsien luonnonhoito

Luonnonhoito on kiinteä osa arkimetsänhoitoa.

Kehittämishankkeet

Hankkeiden avulla edistetään metsien kokonaiskestävää käyttöä.

Avoimet työpaikat

Katso kaikki Metsäkeskuksen avoimet työpaikat

Metsäkeskuksen yrityspalvelut

Tarjoamme tukea metsäalan liiketoiminnan kehittämiseen.

Metsään-lehti ilmestyy verkossa

Metsään-lehden artikkelit on suunnattu metsänomistajille ja kaikille metsistä kiinnostuneille. Metsään-lehdessä on ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa metsänhoidosta, metsien käytöstä ja omistuksesta sekä luonnosta ja metsien virkistyskäytöstä. Uusia artikkeleita julkaistaan kahden viikon välein.

Lue Metsään-lehteä