Siirry pääsisältöön

Puurakentaminen

Puurakentaminen ja puun monipuolinen käyttö koskettavat metsäomistajien ja yritysten lisäksi entistä enemmän myös julkisen sektorin päättäjiä, rakennusten käyttäjiä ja uusien kotien asukkaita. Yli kolmannes Suomen kasvihuonepäätöistä syntyy rakennuksista ja rakentamisesta. Tulevat rakentamisen hiilibudjettien raja-arvot ohjaavat rakentamista entisestään vähähiiliseen rakentamiseen. Puurakentaminen nähdään osana ilmastonmuutoksen hillintää; sen avulla saadaan pienennettyä rakennusten hiilijalanjälkeä ja kasvatettua puutuotteiden pitkäaikaisia hiilivarastoja.

Metsäkeskuksen tavoitteena on edistää julkista puurakentamista ja teollista puurakentamista sekä olla tukemassa puutuote- ja puurakentamisen alan pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan kehitystä. 

Metsäkeskuksen keinoina puun käytön ja puurakentamisen lisäämisessä ovat tutkimustiedon jalkauttaminen, neuvonta ja viestintä sekä monipuolinen hanketyö tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, julkisen sektorin ja alan yritysten kanssa.

Lisätietoa puurakentamisesta:

 

Timo Nyyssölä

puurakentamisen koordinaattori
puh. 050 355 7228 
timo.nyyssolaatmetsakeskus.fi