Siirry pääsisältöön

Luonnontuotteet ja palvelut

Metsien monipuolinen hyödyntäminen kiinnostaa yhä enemmän suomalaisia metsänomistajia ja yrittäjiä. Metsät tarjoavat puun ohella raaka-aineita elintarvike-, terveys- ja muiden tuotteiden valmistukseen. Metsät ovat myös tärkeä ympäristö matkailulle ja ihmisten hyvinvoinnille. Oma kokonaisuutensa ovat ekosysteemipalvelut, kuten monimuotoisuuden, vesien laadun tai maiseman ylläpito metsänomistajan tarjoamina palveluina.  

Metsäkeskuksen tavoitteena on edistää luonnontuotealan kasvua ja kehitystä ja näin parantaa metsiin perustuvan liiketoiminnan monipuolistumista ja kannattavuutta. Metsien monipuoliseen hyödyntämiseen sisältyvät sekä luonnontuotteet että yhä enemmän luontoon ja metsiin liittyvät palvelut. Luonnontuoteala vastaa kysyntään metsien monien mahdollisuuksien hyödyntämisestä. Metsien arvo ja monipuolisen metsätalouden arvostus kasvaa. Metsänomistajille ja yrittäjille tämä merkitsee uusia ansaintamahdollisuuksia.

Metsäkeskuksen keinoina luonnontuotteiden ja palveluiden liiketoiminnan kehittämisessä ovat metsä- ja luontotiedon tuottaminen, neuvonta ja viestintä sekä monipuolinen hanketyö alan muiden asiantuntijoiden kanssa.  

 

Marko Ämmälä

yrityspalveluiden johtava asiantuntija
puh. 050 314 0521
marko.ammalaatmetsakeskus.fi