Siirry pääsisältöön

Tiedotteet yksityismetsien hakkuuaikomuksista 2021

Etelä-Savo

Etelä-Savon metsien hakkuuaikomukset ennätystasolle vuonna 2021 

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella Etelä-Savon yksityismetsien hakkuuaikomusten puumäärä nousi 19 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat peräti 31 prosenttia ja kuitupuun 7 prosenttia. Hakkuiden yhteenlaskettu pinta-ala oli lähellä keskimääräistä tasoa. 

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella Etelä-Savon yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat vuonna 2021 yhteensä noin 5,2 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuuaikomukset nousivat 19 prosenttia verrattuna vuoteen 2020. Määrä ylitti hieman edellisen suhdannehuipun eli vuoden 2018 tason. Nousu kohdistui erityisesti tukkipuuhun, jonka hakkuuaikomukset nousivat peräti 31 prosenttia. Kuitupuun hakkuuaikomukset nousivat 7 prosenttia ja ylittivät edellisen suhdannehuipun tason.  

Pinta-alana hakkuuaikomuksia ilmoitettiin Etelä-Savon yksityismetsistä viime vuonna noin 53 800 hehtaaria eli kolme prosenttia edellistä vuotta enemmän. Hakkuuaikomukset kohdistuivat voimakkaasti metsien uudistushakkuisiin, joilta kertyy pääosa sahateollisuudessa tarvittavasta järeästä tukkipuusta. Uudistushakkuita ilmoitettiin 14 400 hehtaaria (+18 %), ensiharvennushakkuita 10 500 hehtaaria (muutos -11 %) ja myöhempiä harvennuksia 27 500 hehtaaria (+2 %). Harvennushakkuiden taso oli lähellä viiden vuoden keskiarvoa. Kaikkiaan hakkuuaikomuksia kohdistui 5,1 prosentille Etelä-Savon metsätalousmaan pinta-alasta.

Vilkas sahatavarakauppa siivitti tukkipuun hakkuuaikomuksia 

Elpyvä maailmantalous ja lopputuotemarkkinoilla kasvanut kysyntä heijastuivat positiivisesti metsäteollisuuden tuotantoon ja yksityismetsien puukauppaan koko maan alueella. Sahateollisuuden huippusuhdanne nosti erityisesti tukkipuun hakkuuaikomukset ennätystasolle myös Etelä-Savossa. Sellun ja kartongin tuotannon vahvistuminen tuki kuitupuun hakkuuaikomusten nousua.  

– Hakkuuaikomusten nousu toi Etelä-Savon aluetalouteen tervetulleen piristysruiskeen kasvavien puukauppatulojen myötä. Arvioimme yksityismetsien viime vuoden hakkuuaikomusten rahalliseksi arvoksi noin 220 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden puutuotoksen ja metsien hiilensidontakyvyn turvaamiseksi on tärkeää hoitaa etenkin taimikot ja nuoret metsät ajallaan. Aktiivista työtä metsäluonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun hyväksi on tärkeää jatkaa, sanoo elinkeinopäällikkö Tuomas Kähö Suomen metsäkeskuksesta.

Hakkuuaikomusarvio perustuu lakisääteiseen metsänkäyttöilmoitukseen 

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Ilmoitus kertoo muun muassa suunnitellun hakkuun sijainnin ja hakkuutavan.  

Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen ja se täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuun aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Pääosin hakkuut kuitenkin toteutuvat 2-8 kuukauden kuluttua ilmoituksesta. 

Hakkuuaikomusten seuranta antaa arvion puumääristä ja pinta-aloista sekä kuvaa hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Tarkat puumäärät selviävät hakkuuvaiheessa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun. Sivuilla on myös tilastotietoa maakunnittain aiemmilta vuosilta.    

Viime vuoden heinäkuusta joulukuuhun saakka palvelu antoi aliarvion hakkuuaikomusten puumäärästä johtuen teknisestä viasta. Virhe on korjattu viime vuoden lukuihin ja palvelu toimii jälleen normaalisti.  

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2017–2021 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa

Lisätietoja:   

Tuomas Kähö 
elinkeinopäällikkö   
Suomen metsäkeskus   
p. 050 515 1516 
tuomas.kahoatmetsakeskus.fi 

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa

Tukkipuun hakkuuaikomuksissa kova kasvu Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla vuonna 2021  

Yksityismetsien hakkuuaikomusten puumäärät kasvoivat metsänkäyttöilmoitusten perusteella 36 prosenttia Etelä-Pohjanmaalla ja 25 prosenttia Keski-Pohjanmaalla, kun määriä verrataan vuoteen 2020. Puumäärän kasvua selittää hyvän sahatavarasuhdanteen siivittämä tukkipuun hakkuuaikomusten lisääntyminen.  

Tukkipuun hakkuuaikomukset lisääntyivät Etelä-Pohjanmaalla peräti 63 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Keski-Pohjanmaalla lisäystä oli 55 prosenttia.  Yksityismetsien hakkuuaikomusten pinta-ala kasvoi Etelä-Pohjanmaalla kuitenkin vain 14 prosenttia ja Keski-Pohjanmaalla 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 

Hakkuuaikomusten kasvu kohdistui erityisesti metsien uudistushakkuisiin, joilta kertyy pääosa sahateollisuudessa tarvittavasta järeästä tukkipuusta. Harvennushakkuuaikomukset jäivät viime vuonna keskimääräistä alemmalle tasolle.  

Etelä-Pohjanmaan yksityismetsien hakkuuaikomusten yhteenlaskettu puumäärä oli viime vuonna 3,37 miljoonaa kuutiometriä. Tukipuuta tästä oli 1,6 miljoonaa kuutiota. Keski-Pohjanmaan yksityismetsien hakkuuaikomusten puumäärä oli 0,91 miljoonaa kuutiota, josta tukkipuuta 0,36 miljoonaa kuutiota.   

Vilkas sahatavarakauppa siivitti tukkipuun hakkuuaikomuksia 

Elpyvä maailmantalous ja lopputuotemarkkinoilla kasvanut kysyntä heijastuivat positiivisesti metsäteollisuuden tuotantoon ja yksityismetsien hakkuuaikomuksiin koko maassa. Sahatavaran huippusuhdanne siivitti puukauppaa ja nosti erityisesti tukkipuun hakkuuaikomukset ennätystasolle.  

– Hakkuuaikomusten nousu tuo aluetalouteen piristysruiskeen kasvavien puukauppatulojen, puunkorjuun yrittäjätulojen ja puunjalostustoiminnan kautta. Kantorahatuloja yksityismetsistä on odotettavissa Etelä-Pohjanmaalle noin 130 miljoonaa ja Keski-Pohjanmaalle 30 miljoonaa euroa. Metsänhoidollisesti on tärkeää, että myös harvennushakkuut kääntyvät jatkossa nousuun. Harvennuksilla vahvistetaan metsien hiilensidontakykyä ja turvataan järeän tukkipuun tuotosta tulevien vuosikymmenien tarpeisiin. Samaan aikaan on jatkettava myös työtä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, sanoo elinkeinopäällikkö Yrjö Ylkänen Suomen metsäkeskuksesta.  

Hakkuuaikomusarvio perustuu lakisääteiseen metsänkäyttöilmoitukseen 

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Ilmoitus kertoo muun muassa suunnitellun hakkuun sijainnin, hakkuutavan ja antaa arvion hakattavasta puumäärästä.  

Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen ja se täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuun aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Pääosin hakkuut kuitenkin toteutuvat 2-8 kuukauden kuluttua ilmoituksesta. 

Hakkuuaikomusten seuranta antaa arvion puumääristä ja pinta-aloista sekä kuvaa hyvin muutosten suuruusluokkaa ja suuntaa. Tarkat puumäärät selviävät hakkuuvaiheessa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun. Viime vuoden heinäkuusta joulukuuhun saakka palvelu antoi aliarvion hakkuuaikomusten puumäärästä johtuen teknisestä viasta. Virhe on korjattu viime vuoden lukuihin ja palvelu toimii jälleen normaalisti. 

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2017–2021 on saatavilla myös Metsäkeskuksen media-aineistoissa.

Lisätietoja: 

Yrjö Ylkänen 
elinkeinopäällikkö   
Suomen metsäkeskus  
yrjo.ylkanenatmetsakeskus.fi     

Jouni Väkevä   
elinkeinopäällikkö 
Suomen metsäkeskus   
p. 050 570 2929 
jouni.vakevaatmetsakeskus.fi  

Satakunta ja Varsinais-Suomi

Yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat ennätystasolle vuonna 2021 Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa 

Maailmantalouden elpyminen ja puupohjaisten tuotteiden kysynnän kasvu heijastuivat positiivisesti metsätalouteen viime vuonna. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset vuonna 2021 nousivat Varsinais-Suomessa 23 prosenttia ja Satakunnassa 22 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoteen 2020 verrattuna kasvoivat erityisesti tukkipuun hakkuuaikomukset. Varsinais-Suomessa nousua oli peräti 40 prosenttia. 

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat vuonna 2021 Lounais-Suomessa yhteensä noin 5 miljoonaa puukuutiometriä. Varsinais-Suomen ja Satakunnan hakkuuaikomukset nousivat yli 20 prosenttia eli noin 900 000 kuutiometriä verrattuna vuoteen 2020.  

Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat viime vuonna Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa noin 2,7 miljoonan kuutiometrin tasolle, mikä oli lähes 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Määrä oli ennätyksellinen ja se ylitti edellisen suhdannehuipun eli vuoden 2018 tason. Myös kuitupuun hakkuuaikomukset nousivat, mutta maltillisemmin.  

Hakkuuaikomuksia ilmoitettiin viime vuonna Lounais-Suomen molempien maakuntien yksityismetsistä lähes yhtä paljon: Varsinais-Suomessa noin 19 400 hehtaarille ja Satakunnassa 19 000 hehtaarille. Satakunnassa kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 11 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 6 prosenttia. Hakkuuaikomuksia kohdistui neljälle prosentille yksityismetsien metsätalousmaan kokonaispinta-alasta. Ilmoitettujen ensiharvennushakkuiden määrässä oli lähes parikymmentä prosenttia pudotusta edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan uudistushakkuita ilmoitettiin noin 11 440 hehtaaria, mikä oli noin 31 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.  

Sahatavaran kova kysyntä siivitti hakkuuaikomuksia myös Lounais-Suomessa 

Elpyvä maailmantalous ja puupohjaisten tuotteiden kasvanut kysyntä heijastuivat positiivisesti metsäteollisuuden tuotantoon ja yksityismetsien hakkuuaikomuksiin. Erityisesti sahatavaran huippusuhdanne siivitti puukauppaa ja nosti tukkipuun hakkuuaikomukset ennätystasolle. Myös sellulla ja kartonkituotteilla oli vahvaa kysyntää maailmalla. Niiden tuotantomäärät nousivat verrattuna edellisvuoteen, mikä lisäsi kuitupuun ja tukkipuusta saatavan sahahakkeen tarvetta. Sen sijaan paperin tuotanto laski hieman.  

– Vuoden 2021 hakkuuaikomuksiin perustuva arvio Lounais-Suomen yksityismetsien kantorahakertymästä on korkea. Varsinais-Suomessa arvio on 110 miljoonaa euroa ja Satakunnassa 100 miljoonaa euroa.  Aktiivisella metsänhoidolla on positiiviset vaikutukset aluetalouteen ja ilmastoon. Työtä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on myös tärkeää jatkaa, toteaa elinkeinopäällikkö Minna Rautalin Suomen metsäkeskuksesta.  

Hakkuuaikomusarvio perustuu lakisääteiseen metsänkäyttöilmoitukseen 

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Ilmoitus kertoo muun muassa suunnitellun hakkuun sijainnin, hakkuutavan ja antaa arvion hakattavasta puumäärästä.  

Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen ja se täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuun aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Pääosin hakkuut kuitenkin toteutuvat 2-8 kuukauden kuluttua ilmoituksesta. 

Hakkuuaikomusten seuranta antaa arvion puumääristä ja pinta-aloista sekä kuvaa hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Tarkat puumäärät selviävät hakkuuvaiheessa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun. Sivuilla on myös tilastotietoa maakunnittain aiemmilta vuosilta. 

Viime vuoden heinäkuusta joulukuuhun saakka palvelu antoi aliarvion hakkuuaikomusten puumäärästä johtuen teknisestä viasta. Virhe on korjattu viime vuoden lukuihin ja palvelu toimii jälleen normaalisti. 

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2017–2021 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa.

Lisätietoja:   

Minna Rautalin 
elinkeinopäällikkö 
Suomen metsäkeskus   
p. 050 469 9090   
minna.rautalinatmetsakeskus.fi   

Uusimaa

Uudenmaan hakkuuaikomukset kasvoivat vuonna 2021  

Maailmantalouden elpyminen ja puupohjaisten tuotteiden kysynnän kasvu heijastuivat metsätalouteen viime vuonna. Uudenmaan metsänkäyttöilmoitusten perusteella vuonna 2021 yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat samalla tasolla, kun keskimäärin edellisten viiden vuoden ajan. Harvennusten pinta-ala on kuitenkin pienentynyt samalla, kun uudistusala on kasvanut noin 11 prosenttia. 

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat vuonna 2021 noin 2,1 miljoonaa puukuutiometriä. Tämä tarkoittaa noin 11 prosentin kasvua verrattuna viiden vuoden jaksoon. Hakkuuaikomukset nousivat 29 prosenttia, eli 1,1 miljoonaan kuutiometriin verrattuna vuoteen 2020. Noin kaksi kolmasosaa puusta tulee uudistushakkuista ja yksi kolmasosa harvennuksista. 

Uudellamaalla noin viidesosa uudistusaloista uudistetaan luontaisesti jättämällä siemenpuita tai suojuspuita, pääasiassa kuusia. Sekä ensiharvennukset että muut harvennukset ovat vähentyneet verrattuna kauden keskiarvoon. Viime vuosina runsaasti keskustelua herättäneitä jatkuvan kasvatuksen hakkuumenetelmiä on käytetty vain pienellä osalla hakkuualueista. 

- Sahatavaran kysyntä on johtanut lisääntyneisiin hakkuisiin vanhoissa metsissä. Emme saisi kuitenkaan unohtaa nuorten metsien hoidon. Harvennuksilla parannetaan metsän kasvua ja saamme enemmän järeää tukkipuuta. Kun nyt näemme ilmaston ja Euroopan konfliktien aiheuttamat haasteet on helppo ennustaa, että metsät tulevat olemaan entistä tärkeämpiä toimeentulollemme. Samalla kun käytämme metsiämme pitää aktiivista työtä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi jatkaa, sanoo yhteysjohtaja Karen Wik-Portin Suomen metsäkeskuksesta.   

Hakkuuaikomusarvio perustuu lakisääteiseen metsänkäyttöilmoitukseen  

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Ilmoitus kertoo muun muassa suunnitellun hakkuun sijainnin ja hakkuutavan. 

Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen ja se täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuun aloittamista. Se on voimassa kolmen vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Pääosin hakkuut kuitenkin toteutuvat 2–8 kuukauden kuluttua ilmoituksesta. 

Hakkuuaikomusten seuranta antaa arvion puumääristä ja pinta-aloista sekä kuvaa hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Tarkat puumäärät selviävät hakkuuvaiheessa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun

Sivuilla on myös tilastotietoa maakunnittain aiemmilta vuosilta. Viime vuoden heinäkuusta joulukuuhun saakka palvelu antoi aliarvion hakkuuaikomusten puumäärästä johtuen teknisestä viasta. Virhe on korjattu viime vuoden lukuihin ja palvelu toimii jälleen normaalisti.  

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2017–2021 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa.  

Lisätietoja:    

Karen Wik-Portin 
yhteysjohtaja    
Suomen metsäkeskus    
p. 050 581 1780   
karen.wik-portinatmetsakeskus.fi

Uusimaa ruotsiksi?

Pirkanmaa

Pirkanmaan yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat ennätyskorkealle tasolle vuonna 2021 

Maailmantalouden elpyminen ja puupohjaisten tuotteiden kysynnän kasvu heijastuivat positiivisesti metsätalouteen viime vuonna. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella vuonna 2021 yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat Pirkanmaalla noin 27 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Erityisesti edellisvuodesta kasvoivat tukkipuun hakkuuaikomukset. 

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat Pirkanmaalla vuonna 2021 noin 4,6 miljoonaa puukuutiometriä. Hakkuuaikomukset nousivat 27 prosenttia eli noin miljoonaa kuutiometriä verrattuna vuoteen 2020. Hakkuuaikomukset ylittivät noin 0,37 miljoonalla kuutiometrillä myös ennätysvuoden 2018.  

Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat Pirkanmaalla 2,5 miljoonan kuutiometrin tasolle (+41 %) viime vuonna. Määrä oli ennätyksellinen ja se ylitti edellisen suhdannehuipun eli vuoden 2018 tason. Myös kuitupuun hakkuuaikomukset nousivat, mutta maltillisemmin (+14 %). Viime vuonna ilmoitetuista hakkuista kuitupuuta kertyy arviolta reilu 2 miljoonaa kuutiometriä.  

Hakkuuaikomuksia ilmoitettiin Pirkanmaan yksityismetsistä viime vuonna noin 34 440 hehtaarille eli 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakkuuaikomuksia kohdistui 4,7 prosentille yksityismetsien metsätalousmaan kokonaispinta-alasta. Ensiharvennushakkuita ilmoitettiin noin 4 544 hehtaaria (muutos -22 %), myöhempiä harvennushakkuita noin 17 590 hehtaaria (+6 %) ja uudistushakkuita noin 11 084 hehtaaria (+43 %).  

Sahatavaran kova kysyntä siivitti hakkuuaikomuksia 

Elpyvä maailmantalous ja puupohjaisten tuotteiden kasvanut kysyntä heijastuivat positiivisesti metsäteollisuuden tuotantoon ja yksityismetsien hakkuuaikomuksiin. Erityisesti sahatavaran huippusuhdanne siivitti puukauppaa ja nosti tukkipuun hakkuuaikomukset ennätystasolle. Myös sellulla ja kartonkituotteilla oli vahvaa kysyntää maailmalla. Niiden tuotantomäärät nousivat verrattuna edellisvuoteen, mikä lisäsi kuitupuun ja tukkipuusta saatavan sahahakkeen tarvetta. Sen sijaan paperin tuotanto laski hieman.  

– Vuonna 2021 Pirkanmaan yksityismetsistä kertyi kantorahatuloja noin 200 miljoonaa euroa. Täytyy kuitenkin muistaa, että noin 75 prosenttia maakunnan metsien kokonaispinta-alasta on yksityismetsiä. Muiden omistajaryhmien hakkuiden määrät eivät viime vuonna juurikaan nousseet edellisvuodesta. Maakunnan hakkuiden kokonaispoistuma suhteessa puuston kasvuun tarkentuu kevään kuluessa, sanoo elinkeinopäällikkö Ari Lähteenmäki Suomen metsäkeskuksesta.  

Hakkuuaikomusarvio perustuu lakisääteiseen metsänkäyttöilmoitukseen 

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Ilmoitus kertoo muun muassa suunnitellun hakkuun sijainnin, hakkuutavan ja antaa arvion hakattavasta puumäärästä.  

Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen ja se täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuun aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Pääosin hakkuut kuitenkin toteutuvat 2-8 kuukauden kuluttua ilmoituksesta. 

Hakkuuaikomusten seuranta antaa arvion puumääristä ja pinta-aloista sekä kuvaa hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Tarkat puumäärät selviävät hakkuuvaiheessa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun.  Sivuilla on myös tilastotietoa maakunnittain aiemmilta vuosilta.   

Viime vuoden heinäkuusta joulukuuhun saakka palvelu antoi aliarvion hakkuuaikomusten puumäärästä johtuen teknisestä viasta. Virhe on korjattu viime vuoden lukuihin ja palvelu toimii jälleen normaalisti. 

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2017–2021 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa.

Lisätietoja:   

Ari Lähteenmäki  
elinkeinopäällikkö   
Suomen metsäkeskus   
p. 0400 333 759 
ari.lahteenmakiatmetsakeskus.fi   

Pohjanmaa

Sahateollisuus ennätyskierroksilla vuonna 2021 

Sahatavaran hyvä markkinatilanne oli suurin syy ennätysmäiseen hakkuumäärään Pohjanmaan metsissä viime vuonna. Metsänkäyttöilmoituksiin perustuvien alustavien tilastojen mukaan puutavaran hakkuumäärä liikkuu kahden miljoonan kiintokuutiometrin paikkeilla. 

- Ennen kaikkea tulee viime vuodesta mieleen sahatavaran kova kysyntä, sanoo elinkeinopäällikkö Mårten Lövdahl Suomen metsäkeskuksesta. Hinnat nousivat vientimarkkinoiden imussa ja kotimaan tukkuliikkeet seurasivat perässä. Sahatukkien kova kysyntä johti myös siihen, että hakkuut keskittyivät enemmän vanhempiin hakkuukypsiin leimikoihin. 

- Tukkipuun hinta on usein juuri se laukaiseva tekijä, kun metsänomistaja miettii myyntipäätöstään. Jo muutaman euron korotus tuntuu houkuttelevalta, ja parhaimmat hinnat saadaan hyvien yhteyksien lähellä sijaitsevilta kesäleimikoilta. Joskus unohdetaan, että myös uudistushakkuissa tukkiprosentti on noin 50, loput kuitua tai energiapuuta. Kuidusta maksetaan pystykaupassa noin kolmanneksen tukin hinnasta. 

Hakkuuaikomusarvio perustuu lakisääteiseen metsänkäyttöilmoitukseen 

Viime vuonna tehtyjen metsänkäyttöilmoitusten perusteella Pohjanmaalla suunniteltiin toimenpiteitä yhteensä 19 597 hehtaarilla, joiden yhteenlaskettu hakkuukertymä oli 2,26 miljoonaa kuutiometriä. Kokonaismäärästä kuidun ja energiapuun osuus oli 1,23 miljoona kuutiota ja tukkien osuus 45,6 prosenttia tai 1,03 miljoona kuutiota. Lakisääteinen metsänkäyttöilmoitus on voimassa kolme vuotta, minkä vuoksi luvut ovat suuntaa antavia. 

Metsäteollisuus osti 88 prosenttia raaka-aineestaan pystykauppana vuonna 2021, kun taas hankintakauppojen osuus oli 12 prosenttia. Metsänomistajien oma työpanos kohdistuu pääasiallisesti nuorten metsien hoitoon ja kuitupuudimensioihin. Tukkileimikkoja myydään tavallisesti pystykaupalla. 

- Vaikka hakkuukertymä lähenteli kahden miljoonan rajaa viime vuonna niin tavaraa riittää metsissä, sanoo Mårten Lövdahl

Luontovarakeskuksen viimeisen metsäinventoinnin mukaan (VMI 2016–2020) Pohjanmaan metsät kasvavat 3,38 miljoonan kuutiomäärän vuosivauhdilla. Kasvu on suurin nuorissa ja keski-ikäisissä metsissä. 

Metsäkeskuksen hakkuuaikomukset-palvelu

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2017–2021 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa

Lisätietoja: 

Mårten Lövdahl 
elinkeinopäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
puh. 050 303 3638 
marten.lovdahlatmetsakeskus.fi  

Pohjanmaa ruotsiksi?

Häme

Hakkuuaikomuksia runsaasti Hämeen metsissä vuonna 2021  

Hämeen maakuntien hakkuuaikomukset ja niistä kertyvä puumäärä kasvoivat vuonna 2021 noin 14 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Suurimmat hakkuuaikomuksien nousut kohdistuvat uudistamishakkuiden pinta-aloihin erityisesti Päijät-Hämeen maakunnan alueella.   

Suomen metsäkeskus on metsänkäyttöilmoitusten perusteella tarkastellut Hämeen maakuntien hakkuuaikomuksia ja niistä kertyvää puumääräarviota ja arvelee sen nousevan noin 14 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella on arvioitu että Kanta- ja Päijät-Hämeen hakkuuaikomukset olivat yhteensä noin 4,44 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2021. Hakkuuaikomukset nousivat Päijät-Hämeessä 33 prosenttia verrattuna vuoteen 2020 ja Kanta-Hämeessäkin noin 13 prosenttia. 

- Näillä hakkuumäärillä aikaansaataisiin metsänomistajille Päijät-Hämeeseen 110 miljoonan euron ja Kanta-Hämeeseen noin 80 miljoonan euron kantorahatulot, sanoo elinkeinopäällikkö Jouni Rantala Suomen metsäkeskuksesta. 

Hakkuutavoittain tarkasteltuna valtaosa hakkuista on suunniteltu toteutettavan kasvatushakkuina joko ensiharvennuksina, varttuneen kasvatusmetsän harvennuksina ja ylispuiden poistoina, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 17 500 hehtaaria. Uudistushakkuuaikomuksia on Kanta-Hämeessä tehty 3 835 hehtaarin pinta-alalle ja Päijät-Hämeessä noin 4 830 hehtaarin pinta-alalle viime vuonna. 

Määrät ovat kutakuinkin keskimäärin edellisen vuoden tasolla. Uudistamishakkuun osalta vuoden 2021 aikomuksia on taas Kanta-Hämeessä noin 4 prosenttia ja Päijät-Hämeessä 20 prosenttia enemmän kuin vuosina 2017-2021 keskimäärin. Hakkuuaikomukset kohdistuivat voimakkaasti metsien uudistushakkuisiin, joilta kertyy pääosa sahateollisuudessa tarvittavasta järeästä tukkipuusta. Harvennushakkuut jäivät keskimääräistä alemmalle tasolle. Uudistushakkuita ilmoitettiin 8 665 hehtaarille. Ensiharvennushakkuita suunniteltiin 5 380 hehtaarille ja myöhempiä harvennuksia 12 700 hehtaaria. Kaikkiaan hakkuuaikomuksia kohdistui 4,7 prosentille Kanta-Hämeen ja 5,5 prosentille Päijät-Hämeen metsätalousmaan pinta-alasta.  

Sahateollisuuden huippusuhdanne laittoi tukkipuun hakkuuaikomukset liikkeelle  

Sahatuotteiden markkinoilla voimakkaasti kasvanut kysyntä heijastui positiivisesti metsäteollisuuden tuotantoon ja yksityismetsien hakkuuaikomuksiin koko maan alueella. Sahatavaran huippusuhdanne siivitti puukauppaa koko maan alueella ja nosti erityisesti tukkipuun hakkuuaikomukset ennätystasolle erityisesti Päijät-Hämeessä.   

Hakkuuaikomusten nousu toi hämäläiseen aluetalouteen tulovirtoja kasvavien puukauppatulojen, yrittäjätulojen ja puunjalostustoiminnan kautta. Hämeessä sahapuiden jalostaminen puutuotteiksi tuo huomattavaa arvonlisää biotalouden arvoketjuihin.   

Metsänhoidollisesti on tärkeää, että metsien uudistamisesta huolehditaan ja panostetaan puukaupoista saatuja tuloja myös metsien hoitotoimenpiteisiin. Nuorien ja varttuneiden taimikoiden hoidosta tulee huolehtia ja etenkin ensiharvennushakkuiden määriä tulee saada nostetuksi nykytasosta. Näillä metsänhoidollisilla toimenpiteillä vahvistetaan metsien hiilensidontakykyä ja turvataan järeän tukkipuun kasvu tulevien vuosikymmenien maakunnallisesti merkittävien sahojen tarpeisiin.  

Hakkuuaikomusarvio perustuu lakisääteiseen metsänkäyttöilmoitukseen  

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Ilmoitus kertoo muun muassa suunnitellun hakkuun sijainnin ja hakkuutavan. Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen ja se täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuun aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoitusajankohdan. Pääosin hakkuut kuitenkin toteutuvat 2-8 kuukauden kuluttua ilmoituksesta.  

Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun.  

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2017–2021 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa

Lisätietoja:    

Jouni Rantala    
elinkeinopäällikkö    
Suomen metsäkeskus    
p. 040 7004115  
jouni.rantalaatmetsakeskus.fi    

Kainuu

Kainuun yksityismetsien hakkuuaikomukset kasvoivat  

Maailmantalouden elpyminen ja puupohjaisten tuotteiden kysynnän kasvu heijastuivat positiivisesti metsätalouteen viime vuonna. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella vuonna 2021 Kainuun yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat 12 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Erityisesti kasvoivat tukkipuun hakkuuaikomukset. 

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella koko Suomen yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat vuonna 2021 noin 58 miljoonaa puukuutiometriä. Hakkuuaikomukset nousivat 25 prosenttia eli reilut 11 miljoonaa kuutiometriä verrattuna vuoteen 2020. Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat 28 miljoonan kuutiometrin tasolle (+42 %) viime vuonna. Määrä oli ennätyksellinen ja se ylitti edellisen suhdannehuipun eli vuoden 2018 tason. Kuitupuun hakkuuaikomukset nousivat 30 miljoonan kuutiometrin tasolle (+12 %). Määrä oli toiseksi korkein viiden vuoden jaksolla. 

Hakkuuaikomuksia ilmoitettiin yksityismetsistä viime vuonna noin 544 000 hehtaarille eli 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakkuuaikomuksia kohdistui 4 prosentille yksityismetsien metsätalousmaan kokonaispinta-alasta. Ensiharvennushakkuita ilmoitettiin noin 85 000 hehtaaria (muutos -16 %), myöhempiä harvennushakkuita noin 279 000 hehtaaria (+6 %) ja uudistushakkuita noin 161 000 hehtaaria (+43 %).  

Kainuussa yksityismetsien hakkuuaikomusten lisäys 2021 oli valtakunnan trendin mukainen ollen 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Vuoteen 2020 verrattuna Kainuun kaikkien omistajaryhmien metsien yhteenlaskettu hakkuupinta-ala pieneni 7 prosenttia, josta uudistushakkuiden pinta-ala kasvoi 20 prosenttia ja ensiharvennusten määrä pieneni 22 prosenttia. Kainuussa muiden omistajien muun muassa valtion metsien hakkuualat pienenivät 22 prosenttia johtuen kesän Paula-myrskytuhojen hakkuiden keskittymisestä Koillismaan tuhoalueille. Paula-myrskyn arvioidaan aiheuttaneen liki 2,5 miljoonan kuution tuhot alueelle joka osin kohdistui Kainuussa Puolangan pohjoisosiin. 

Sahatavaran kova kysyntä siivitti hakkuuaikomuksia 

Elpyvä maailmantalous ja puupohjaisten tuotteiden kysyntä heijastuivat positiivisesti metsäteollisuuden tuotantoon ja yksityismetsien hakkuuaikomuksiin. Erityisesti sahatavaran huippusuhdanne siivitti puukauppaa ja nosti tukkipuun hakkuuaikomukset ennätystasolle. Myös sellulla ja kartonkituotteilla oli vahvaa kysyntää maailmalla. Niiden tuotantomäärät nousivat verrattuna edellisvuoteen, mikä lisäsi kuitupuun ja tukkipuusta saatavan sahahakkeen tarvetta. Sen sijaan paperin tuotanto laski hieman.  

– Hakkuuaikomukset realisoituvat puukauppoina ja merkittävinä rahavirtoina aluetalouksiin. Arvioimme yksityismetsien viime vuoden hakkuuaikomusten rahalliseksi arvoksi noin 2,2 miljardia euroa. Metsäsektorin pärjääminen koronapandemian keskellä on valtavan tärkeä asia maamme taloudelle. Hyvällä ja aktiivisella metsänhoidolla pidämme aluetalouden pyörät pyörimässä ja teemme työtä ilmaston hyväksi. Aktiivista työtä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi pitää jatkaa, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.  

Hakkuuaikomusarvio perustuu lakisääteiseen metsänkäyttöilmoitukseen 

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Ilmoitus kertoo muun muassa suunnitellun hakkuun sijainnin, hakkuutavan ja antaa arvion hakattavasta puumäärästä.  

Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen ja se täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuun aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Pääosin hakkuut kuitenkin toteutuvat 2–8 kuukauden kuluttua ilmoituksesta. 

Hakkuuaikomusten seuranta antaa arvion puumääristä ja pinta-aloista sekä kuvaa hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Tarkat puumäärät selviävät hakkuuvaiheessa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun. Sivuilla on myös tilastotietoa maakunnittain aiemmilta vuosilta.   

Viime vuoden heinäkuusta joulukuuhun saakka palvelu antoi aliarvion hakkuuaikomusten puumäärästä johtuen teknisestä viasta. Virhe on korjattu viime vuoden lukuihin ja palvelu toimii jälleen normaalisti. 

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2017–2021 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa.  

Lisätietoja:   

Tuomo Mikkonen 
elinkeinopäällikkö, Kainuu 
Suomen metsäkeskus   
p. 044 710 4226 
tuomo.mikkonenatmetsakeskus.fi 

Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen metsien hakkuuaikomukset kasvoivat selvästi vuonna 2021 

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella Kaakkois-Suomen yksityismetsien hakkuuaikomusten puumäärä nousi 17 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat peräti kolmanneksella. Sen sijaan kuitupuulla nousu jäi pieneksi. Hakkuiden yhteenlaskettu pinta-ala oli keskimääräisellä tasolla. 

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat yhteensä noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2021. Hakkuuaikomukset nousivat 17 % verrattuna vuoteen 2020. Määrä oli lähellä edellisen suhdannehuipun eli vuoden 2018 tasoa. Nousu kohdistui erityisesti tukkipuuhun, jonka hakkuuaikomukset nousivat peräti 32 prosenttia. Kuitupuun hakkuuaikomukset jäivät lähes edellisen vuoden tasolle (+2 %).  

Pinta-alana hakkuuaikomuksia ilmoitettiin Kaakkois-Suomen yksityismetsistä viime vuonna noin 26 800 hehtaaria eli kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Hakkuuaikomukset kohdistuivat voimakkaasti metsien uudistushakkuisiin, joilta kertyy pääosa sahateollisuudessa tarvittavasta järeästä tukkipuusta. Harvennushakkuut jäivät keskimääräistä alemmalle tasolle. Uudistushakkuita ilmoitettiin 8 400 hehtaaria (muutos +35 %), ensiharvennushakkuita 4 700 hehtaaria (-17 %) ja myöhempiä harvennuksia 12 700 hehtaaria (-9 %). Kaikkiaan hakkuuaikomuksia kohdistui 4,6 prosentille Kaakkois-Suomen metsätalousmaan pinta-alasta. 

Sahateollisuuden huippusuhdanne siivitti tukkipuun hakkuuaikomuksia 

Elpyvä maailmantalous ja lopputuotemarkkinoilla kasvanut kysyntä heijastuivat positiivisesti metsäteollisuuden tuotantoon ja yksityismetsien hakkuuaikomuksiin koko maan alueella. Sahatavaran huippusuhdanne siivitti puukauppaa koko maan alueella ja nosti erityisesti tukkipuun hakkuuaikomukset ennätystasolle myös Kaakkois-Suomessa.  

– Hakkuuaikomusten nousu toi Kaakkois-Suomen aluetalouteen piristysruiskeen kasvavien puukauppatulojen ja puunjalostustoiminnan kautta. Arvioimme yksityismetsien viime vuoden hakkuuaikomusten rahalliseksi arvoksi noin 150 miljoonaa euroa. Metsänhoidollisesti on tärkeää, että taimikoiden hoidosta pidetään huolta ja etenkin ensiharvennushakkuiden määriä saadaan ylöspäin, jotta vahvistetaan metsien hiilensidontakykyä ja turvataan järeän tukkipuun kasvu tulevien vuosikymmenien tarpeisiin. Osana metsänkasvatusta on tärkeää jatkaa aktiivista työtä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, sanoo elinkeinopäällikkö Jouni Väkevä Suomen metsäkeskuksesta.  

Hakkuuaikomusarvio perustuu lakisääteiseen metsänkäyttöilmoitukseen 

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Ilmoitus kertoo muun muassa suunnitellun hakkuun sijainnin ja hakkuutavan.  

Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen ja se täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuun aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Pääosin hakkuut kuitenkin toteutuvat 2-8 kuukauden kuluttua ilmoituksesta. 

Hakkuuaikomusten seuranta antaa arvion puumääristä ja pinta-aloista sekä kuvaa hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Tarkat puumäärät selviävät hakkuuvaiheessa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun. Sivuilla on myös tilastotietoa maakunnittain aiemmilta vuosilta.    

Viime vuoden heinäkuusta joulukuuhun saakka palvelu antoi aliarvion hakkuuaikomusten puumäärästä johtuen teknisestä viasta. Virhe on korjattu viime vuoden lukuihin ja palvelu toimii jälleen normaalisti.  

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2017–2021 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa

Lisätietoja:   

Jouni Väkevä   
elinkeinopäällikkö   
Suomen metsäkeskus   
p. 050 570 2929   
jouni.vakevaatmetsakeskus.fi   

Keski-Suomi

Hyvä suhdanne siivitti Keski-Suomen yksityismetsien hakkuuaikomukset ennätyskorkealle tasolle vuonna 2021 

Maailmantalouden elpyminen ja puupohjaisten tuotteiden kysynnän kasvu heijastui positiivisesti metsätalouteen. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella vuonna 2021 yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat Keski-Suomessa 19 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Nousu kohdistui erityisen vahvasti tukkipuun hakkuuaikomuksiin. 

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella Keski-Suomen yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat vuonna 2021 noin 4,8 miljoonaa puukuutiometriä. Hakkuuaikomukset nousivat 19 prosenttia eli noin 0,8 miljoonaa kuutiometriä verrattuna vuoteen 2020. Koko Suomessa yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat vuoteen 2020 verrattuna n. 11,6 miljoonaa kuutiometriä (+25 %). 

– Keski-Suomessa nousu kohdistui erityisesti tukkipuun hakkuuaikomuksiin, jotka nousivat 38 prosenttia, eli 2,5 miljoonan kuutiometrin tasolle. Määrä oli ennätyksellinen ylittäen edellisen suhdannehuipun eli vuoden 2018 tason, elinkeinopäällikkö Pekka Äänismaa Suomen metsäkeskuksesta kertoo. 

Myös kuitupuun hakkuuaikomukset nousivat hieman (+4 %). Kuitupuun määräarvio oli noin 2,3 miljoonaa kuutiometriä, joka jäi hieman alemmalle tasolle verrattuna edelliseen suhdannehuippuun vuonna 2018. 

Pinta-alana hakkuuaikomuksia ilmoitettiin Keski-Suomen yksityismetsistä viime vuonna noin 41 700 hehtaaria eli 3 prosenttia enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Ensiharvennushakkuita ilmoitettiin noin 6 500 hehtaaria (muutos -21 %), myöhempiä harvennushakkuita noin 22 800 hehtaaria (-2 %) ja uudistushakkuita noin 11 400 hehtaaria (+37 %). Verrattuna vuoden 2018 suhdannehuippuun hakkuiden kokonaispinta-ala jäi hieman alemmalle tasolle.  

Elpyvä maailmantalous ja lopputuotemarkkinoilla kasvanut kysyntä heijastuivat positiivisesti metsäteollisuuden tuotantoon ja yksityismetsien hakkuuaikomuksiin. Erityisesti sahatavaran huippusuhdanne siivitti puukauppaa ja nosti tukkipuun hakkuuaikomukset ennätystasolle. Myös sellulla ja kartonkituotteilla oli vahvaa kysyntää maailmalla. Niiden tuotantomäärät nousivat verrattuna edelliseen vuoteen, mikä lisäsi kuitupuun ja tukkipuusta saatavan sahahakkeen tarvetta. Sen sijaan paperin tuotanto laski hieman.  

– Hakkuuaikomukset realisoituvat puukauppoina ja merkittävinä rahavirtoina aluetalouksiin. Arvioimme yksityismetsien viime vuoden hakkuuaikomusten rahalliseksi arvoksi koko maassa noin 2,2 miljardia euroa. Metsäsektorin pärjääminen koronapandemian keskellä on valtavan tärkeä asia maamme taloudelle. Hyvällä ja aktiivisella metsänhoidolla pidämme aluetalouden pyörät pyörimässä ja teemme työtä ilmaston hyväksi. Aktiivista työtä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi pitää jatkaa, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.  

Hakkuuaikomusarvio perustuu lakisääteiseen metsänkäyttöilmoitukseen 

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Ilmoitus kertoo muun muassa suunnitellun hakkuun sijainnin ja hakkuutavan.  

Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen ja se täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuun aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Pääosin hakkuut kuitenkin toteutuvat 2-8 kuukauden kuluttua ilmoituksesta. 

Hakkuuaikomusten seuranta antaa arvion puumääristä ja pinta-aloista sekä kuvaa hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Tarkat puumäärät selviävät hakkuuvaiheessa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun. Sivuilla on myös tilastotietoa maakunnittain aiemmilta vuosilta.    

Viime vuoden heinäkuusta joulukuuhun saakka palvelu antoi aliarvion hakkuuaikomusten puumäärästä johtuen teknisestä viasta. Virhe on korjattu viime vuoden lukuihin ja palvelu toimii jälleen normaalisti.  

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2017–2021 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa

Lisätietoja:   

Pekka Äänismaa 
elinkeinopäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 340 5121 
pekka.aanismaaatmetsakeskus.fi  

Jouni Väkevä 
elinkeinopäällikkö   
Suomen metsäkeskus   
p. 050 570 2929 
jouni.vakevaatmetsakeskus.fi   
 
Anssi Niskanen    
elinkeinojohtaja    
Suomen metsäkeskus    
p. 040 350 3064    
anssi.niskanenatmetsakeskus.fi    

Lappi

Yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat Lapissa hieman muuta maata maltillisemmin 

Maailmantalouden elpyminen ja puupohjaisten tuotteiden kysynnän kasvu heijastuivat positiivisesti metsätalouteen viime vuonna. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella vuonna 2021 Lapissa yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat 13 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Erityisesti edellisvuodesta kasvoivat tukkipuun hakkuuaikomukset. 

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat vuonna 2021 noin 2,77 miljoonaa puukuutiometriä. Hakkuuaikomukset nousivat 13 prosenttia eli noin 0,32 miljoonaa kuutiometriä verrattuna vuoteen 2020.  

Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat 0,8 miljoonan kuutiometrin tasolle (+36 %) viime vuonna. Määrä oli ennätyksellinen ja se ylitti edellisen suhdannehuipun eli vuoden 2018 tason. Myös kuitupuun hakkuuaikomukset nousivat, mutta maltillisemmin (+6 %). Viime vuonna ilmoitetuista hakkuista kuitupuuta kertyy arviolta noin 1,97 miljoonaa kuutiometriä.  

Hakkuuaikomuksia ilmoitettiin yksityismetsistä viime vuonna noin 48 560 hehtaarille eli 4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakkuuaikomuksia kohdistui 2,2 prosentille yksityismetsien metsätalousmaan kokonaispinta-alasta. Ensiharvennushakkuita ilmoitettiin reilut 9 300 hehtaaria (muutos -14 %), myöhempiä harvennushakkuita noin 22 200 hehtaaria (+2 %) ja uudistushakkuita vajaat 12 000 hehtaaria (+20 %).  

Sahatavaran kova kysyntä siivitti hakkuuaikomuksia 

Elpyvä maailmantalous ja puutavaran kasvanut kysyntä heijastuivat positiivisesti metsäteollisuuden tuotantoon ja yksityismetsien hakkuuaikomuksiin. Erityisesti sahatavaran huippusuhdanne siivitti puukauppaa ja nosti tukkipuun hakkuuaikomukset ennätystasolle. Myös sellulla ja kartonkituotteilla oli vahvaa kysyntää maailmalla. Niiden tuotantomäärät nousivat verrattuna edellisvuoteen, mikä lisäsi kuitupuun ja tukkipuusta saatavan sahahakkeen tarvetta. Sen sijaan paperin tuotanto laski hieman.  

– Hakkuuaikomukset realisoituvat puukauppoina ja merkittävinä rahavirtoina aluetalouksiin. Lapissa viime vuoden kertymän odotetaan olevan yksityismetsien hakkuuaikomusten perusteella noin 70 miljoonaa euroa, kertoo elinkeinopäällikkö Ulla Huusko Suomen metsäkeskuksesta. 

Hakkuuaikomusarvio perustuu lakisääteiseen metsänkäyttöilmoitukseen 

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Ilmoitus kertoo muun muassa suunnitellun hakkuun sijainnin ja hakkuutavan.  

Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen ja se täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuun aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Pääosin hakkuut kuitenkin toteutuvat 2–8 kuukauden kuluttua ilmoituksesta. 

Hakkuuaikomusten seuranta antaa arvion puumääristä ja pinta-aloista sekä kuvaa hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Tarkat puumäärät selviävät hakkuuvaiheessa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun. Sivuilla on myös tilastotietoa maakunnittain aiemmilta vuosilta.   

Viime vuoden heinäkuusta joulukuuhun saakka palvelu antoi aliarvion hakkuuaikomusten puumäärästä johtuen teknisestä viasta. Virhe on korjattu viime vuoden lukuihin ja palvelu toimii jälleen normaalisti. 

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2017–2021 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa.  

Lisätietoja:   

Ulla Huusko 
elinkeinopäällikkö, Lappi 
Suomen metsäkeskus   
p. 040 182 3496 
ulla.huuskoatmetsakeskus.fi   

Pohjois-Karjala

Yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat ennätyskorkealle tasolle vuonna 2021 

Maailmantalouden elpyminen ja puupohjaisten tuotteiden kysynnän kasvu heijastuivat positiivisesti metsätalouteen viime vuonna. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella vuonna 2021 yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat 25 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Erityisesti edellisvuodesta kasvoivat tukkipuun hakkuuaikomukset. 

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset koko maassa olivat vuonna 2021 noin 58 miljoonaa puukuutiometriä. Hakkuuaikomukset nousivat 25 prosenttia eli reilut 11 miljoonaa kuutiometriä verrattuna vuoteen 2020.  

– Pohjois-Karjalassa hakkuuaikomuksia vuonna 2021 oli 4,4 miljoonaa kuutiometriä, ja nousua edellisestä vuodesta oli miljoona kuutiometriä (+29 %). Hakkuuaikomusten rahallinen arvo on noin 170 miljoonaa euroa. Myös kuluvasta vuodesta odotetaan aktiivista metsävuotta, toteaa aluejohtaja Helena Reiman Suomen metsäkeskuksesta. 

Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat koko maassa 28 miljoonan kuutiometrin tasolle (+42 %) viime vuonna. Määrä oli ennätyksellinen ja se ylitti edellisen suhdannehuipun eli vuoden 2018 tason. Kuitupuun hakkuuaikomukset nousivat 30 miljoonan kuutiometrin tasolle (+12 %). Määrä oli toiseksi korkein viiden vuoden jaksolla. 

Hakkuuaikomuksia ilmoitettiin yksityismetsistä viime vuonna noin 544 000 hehtaarille eli 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakkuuaikomuksia kohdistui 4 prosentille yksityismetsien metsätalousmaan kokonaispinta-alasta. Ensiharvennushakkuita ilmoitettiin noin 85 000 hehtaaria (muutos -16 %), myöhempiä harvennushakkuita noin 279 000 hehtaaria (+6 %) ja uudistushakkuita noin 161 000 hehtaaria (+43 %).  

Sahatavaran kova kysyntä siivitti hakkuuaikomuksia 

Elpyvä maailmantalous ja puupohjaisten tuotteiden kasvanut kysyntä heijastuivat positiivisesti metsäteollisuuden tuotantoon ja yksityismetsien hakkuuaikomuksiin. Erityisesti sahatavaran huippusuhdanne siivitti puukauppaa ja nosti tukkipuun hakkuuaikomukset ennätystasolle. Myös sellulla ja kartonkituotteilla oli vahvaa kysyntää maailmalla. Niiden tuotantomäärät nousivat verrattuna edellisvuoteen, mikä lisäsi kuitupuun ja tukkipuusta saatavan sahahakkeen tarvetta. Sen sijaan paperin tuotanto laski hieman.  

– Hakkuuaikomukset realisoituvat puukauppoina ja merkittävinä rahavirtoina aluetalouksiin. Arvioimme yksityismetsien viime vuoden hakkuuaikomusten rahalliseksi arvoksi noin 2,2 miljardia euroa. Metsäsektorin pärjääminen koronapandemian keskellä on valtavan tärkeä asia maamme taloudelle. Hyvällä ja aktiivisella metsänhoidolla pidämme aluetalouden pyörät pyörimässä ja teemme työtä ilmaston hyväksi. Aktiivista työtä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi pitää jatkaa, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta. 

Hakkuuaikomusarvio perustuu lakisääteiseen metsänkäyttöilmoitukseen 

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Ilmoitus kertoo muun muassa suunnitellun hakkuun sijainnin ja hakkuutavan.  

Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen ja se täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuun aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Pääosin hakkuut kuitenkin toteutuvat 2-8 kuukauden kuluttua ilmoituksesta. 

Hakkuuaikomusten seuranta antaa arvion puumääristä ja pinta-aloista sekä kuvaa hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Tarkat puumäärät selviävät hakkuuvaiheessa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun. Sivuilla on myös tilastotietoa maakunnittain aiemmilta vuosilta.    

Viime vuoden heinäkuusta joulukuuhun saakka palvelu antoi aliarvion hakkuuaikomusten puumäärästä johtuen teknisestä viasta. Virhe on korjattu viime vuoden lukuihin ja palvelu toimii jälleen normaalisti.  

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2017–2021 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa

Lisätietoja:   

Helena Reiman 
aluejohtaja 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 024 3337 
helena.reimanatmetsakeskus.fi 

Jouni Väkevä 
elinkeinopäällikkö   
Suomen metsäkeskus   
p. 050 570 2929 
jouni.vakevaatmetsakeskus.fi  

Anssi Niskanen   
elinkeinojohtaja   
Suomen metsäkeskus   
p. 040 350 3064   
anssi.niskanenatmetsakeskus.fi   

Pohjois-Pohjanmaa

Paula-myrsky muutti hakkuuvuoden kulun Pohjois-Pohjanmaalla  

Maailmantalouden elpyminen ja puupohjaisten tuotteiden kysynnän kasvu heijastuivat positiivisesti metsätalouteen viime vuonna. Koko maassa metsänkäyttöilmoitusten perusteella vuonna 2021 yksityismetsien hakkuuaikomusten puumäärä nousi 25 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Erityisesti edellisvuodesta kasvoivat tukkipuun hakkuuaikomukset. Alkuvuosi eteni Pohjois-Pohjanmaalla muun maan tapaan, mutta kesäkuun lopussa Paula-myrsky käynnisti metsänkäyttöilmoitusten tulvan. 

Heinäkuussa (vko 26–30), jolloin yleensä jätetään vähiten metsänkäyttöilmoituksia, Pohjois-Pohjanmaalla jätettiin ilmoituksia pelkästään myrskytuhoihin liittyen noin 8 000 hehtaarilta. Arvion mukaan näiden kohteiden hakkuukertymä oli noin 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Tuulituhon vuoksi metsänkäyttöilmoituksia jätettiin 22.6.–31.12.2021 välisenä aikana Pohjois-Pohjanmaalla runsaalta 43 000 hehtaarilta, josta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon osuus oli 35 000 hehtaaria. Myöhempien arvioiden mukaan Paula-myrsky kaatoi puuta yli 3 miljoonaa kuutiometriä. 

Metsänkäyttöilmoitukset ovat voimassa kolme vuotta, joten puuta korjataan näiltä kohteilta useamman vuoden aikana. Puunkorjuu käynnistyi pahiten vaurioituneilta kohteilta, joissa puut olivat kaatuneet kokonaan ja puuaines oli vaarassa pilaantua. Kallistuneita tai muutoin vaurioituneita puita sisältäviä kohteita hakataan myöhemmin usein harventamalla. Toisaalta kaikkia myrskytuhokohteita ei ole vielä paikannettu, ja ne tulevat myöhemmin esiin myös metsänkäyttöilmoituksilla.  

– Myrskytuho tulee vaikuttamaan Koillismaan metsiin ja metsätalouteen pitkään tulevaisuudessa. Myrskyssä vaurioituneiden puustojen korjuu on edelleen hidasta ja erityisesti tukkipuuta pitäisi ehtiä korjaamaan ennen kuin se pilaantuu. Tulevina vuosina metsänhoitotöiden määrä kasvaa. Metsiin tulee myös jäämään merkittäviä määriä lahoavaa puuainesta lisäämään metsien monimuotoisuutta, sanoo elinkeinopäällikkö Eeva-Liisa Repo Suomen metsäkeskuksesta. 

Kaikkiaan vuonna 2021 Pohjois-Pohjanmaalla jätettiin metsäkäyttöilmoituksia lähes 120 000 hehtaarilta, joka on 30 % enemmän kuin puukaupan huippuvuonna 2018. Uudistushakkuita ilmoitettiin tehtäväksi noin 35 380 hehtaarilla ja harvennuksia 65 690 hehtaarilla, kun keskimäärin vuosina 2017–2020 ilmoitettiin harvennuksia 44 790 hehtaaria ja uudistushakkuita 24 250 hehtaaria. Pohjois-Pohjanmaan osuus koko maan metsänkäyttöilmoitusten pinta-alasta nousi viime vuonna 16 prosenttiin, kun se normaalisti on ollut keskimäärin 12 prosenttia. 

Loppuvuoden aikana puunkorjuukalustoa keskitettiin myrskytuhohakkuisiin, jotka olivat pääosin uudistus- ja varttuneiden metsien harvennuksia. Ensiharvennuksia ilmoitettiin vain runsaat 16 000 hehtaaria, noin viidennes vähemmän kuin keskimäärin.  

Metsäkeskus arvioi hakkuuaikomusten puumääriä vain yksityismetsien osalta. Vuonna 2021 ilmoitetuista uudistushakkuista kertyvä puumäärä oli 3,8 Mm3, joka on noin 32 prosenttia enemmän kuin vuosina 2017–2020. Harvennuksilta kertyvä puumäärä oli 2,1 Mm3, noin 27 prosenttia enemmän kuin vertailujaksolla. Ensiharvennusten puumäärä oli ilmoituksissa 78 000 m3 vähemmän kuin vertailujaksolla, vähennystä 18 prosenttia. 

Korkea suhdanne siivitti hakkuuaikomuksia koko maassa 

Koko maassa Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat vuonna 2021 noin 58 miljoonaa puukuutiometriä. Hakkuuaikomukset nousivat 25 prosenttia eli reilut 11 miljoonaa kuutiometriä verrattuna vuoteen 2020. Nousu kohdistui erityisesti tukkipuun hakkuuaikomuksiin, jotka nousivat 28 miljoonan kuutiometrin tasolle (+42 %). Määrä oli ennätyksellinen ylittäen edellisen suhdannehuipun eli vuoden 2018 tason. Myös kuitupuun hakkuuaikomukset nousivat mutta maltillisemmin (+12 %). Kuitupuun määräarvio oli noin 30 miljoonaa kuutiometriä, joka jäi hieman alemmalle tasolle verrattuna edelliseen suhdannehuippuun vuonna 2018. 

Hakkuuaikomusarvio perustuu lakisääteiseen metsänkäyttöilmoitukseen 

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Ilmoitus kertoo muun muassa suunnitellun hakkuun sijainnin ja hakkuutavan.  

Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen ja se täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuun aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Pääosin hakkuut kuitenkin toteutuvat 2–8 kuukauden sisällä. 

Hakkuuaikomusten seuranta antaa arvion puumäristä ja pinta-aloista ja kuvaa hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Tarkat puumäärät selviävät hakkuuvaiheessa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun. Sivuilla on myös tilastotietoa maakunnittain aiemmilta vuosilta.   

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2017–2021 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa.  

Lisätietoja:   

Eeva-Liisa Repo 
elinkeinopäällikkö   
Suomen metsäkeskus   
p. 050 4729 757 
eeva-liisa.repo(at)metsakeskus.fi   

Pohjois-Savo

Yksityismetsien hakkuuaikomukset kasvoivat Pohjois-Savossa vuonna 2021 

Maailmantalouden elpyminen ja puupohjaisten tuotteiden kysynnän kasvu heijastuivat positiivisesti Pohjois-Savon metsätalouteen viime vuonna. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella vuonna 2021 yksityismetsien hakkuuaikomusten puumäärä nousi Pohjois-Savossa 20 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Erityisesti edellisvuodesta kasvoivat tukkipuun hakkuuaikomukset (36 %). Koko Suomessa hakkuuaikomukset nousivat edellisvuodesta yksityismetsissä 25 prosenttia eli noin 11,6 miljoonaa kuutiometriä. 

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella Pohjois-Savon yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat vuonna 2021 noin 6 miljoonaa puukuutiometriä. Kasvua vuoteen 2020 verrattuna oli 20 % eli liki miljoona kuutiometriä. Nousu kohdistui erityisesti uudistushakkuuaikomuksiin (+39 %), mikä näkyi suoraan tukkipuun hakkuuaikomusten määrän nousuna (+36 %). Hyvän puukauppavuoden siivittämänä myös kuitupuun hakkuuaikomukset nousivat (+7 %).  

Pohjois-Savossa ilmoitettiin hakkuuaikomuksia yksityismetsistä yhteensä noin 52 500 hehtaarille eli viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakkuutapojen osalta uudistushakkuuaikomusten määrä kasvoi selvästi eniten (+38 %) määrän ollessa liki 14 500 hehtaaria. Ensiharvennushakkuita ilmoitettiin 8 000 hehtaaria (-12 %), myöhempiä harvennushakkuita noin 28 900 hehtaaria (-1 %) ja ylispuiden poistoa 1 100 hehtaaria (+17 %). 

Sahatavaran kova kysyntä siivitti hakkuuaikomuksia Pohjois-Savossakin 

Elpyvä maailmantalous ja puupohjaisten tuotteiden kasvanut kysyntä heijastuivat positiivisesti metsäteollisuuden tuotantoon ja yksityismetsien hakkuuaikomuksiin myös Pohjois-Savossa. Koko maassa erityisesti sahatavaran huippusuhdanne siivitti puukauppaa ja nosti tukkipuun hakkuuaikomuksia edellisvuosiin verrattuna. Myös sellulla ja kartonkituotteilla oli vahvaa kysyntää maailmalla. Niiden tuotantomäärät nousivat verrattuna edellisvuoteen, mikä lisäsi kuitupuun ja tukkipuusta saatavan sahahakkeen tarvetta. Sen sijaan paperin tuotanto laski hieman.  

– Viime vuoden hakkuuaikomusten nousu näkyy Pohjois-Savon aluetaloudessa merkittävinä rahavirtoina. Luonnonvarakeskuksen mukaan vuonna 2020 kantorahatuloja kertyi yksityismetsistä Pohjois-Savoon 182 miljoonaa euroa. Metsänkäyttöilmoitusten pohjalta laskettu hakkuuaikomusten nousu ennustaa Pohjois-Savossa vahvaa, yli 30 %:n harppausta kantorahatulojen osalta vuodelle 2021 edellisvuoteen verrattuna, kertoo vs. elinkeinopäällikkö Heli Jääskeläinen Suomen metsäkeskuksesta. 

– Aktiivisella metsänhoidolla mahdollistamme jatkossakin metsiemme kestävän käytön Pohjois-Savossa huomioiden muun muassa luonnon monimuotoisuuden sekä ilmastotavoitteet osana metsien käsittelyä. Erityisesti nuorten metsien oikea-aikaiseen käsittelyyn tulee kiinnittää huomiota näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Metsäkeskus tarjoaa neuvontaa ja koulutusta metsänomistajille sekä metsäalan toimijoille. Myös Metsäkeskuksen tuottama metsä- ja luontotieto auttaa toimenpiteiden suunnittelussa, Jääskeläinen sanoo.  

Hakkuuaikomusarvio perustuu lakisääteiseen metsänkäyttöilmoitukseen 

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Ilmoitus kertoo muun muassa suunnitellun hakkuun sijainnin ja hakkuutavan.  

Metsänkäyttöilmoitus on lakisääteinen ja se täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuun aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Pääosin hakkuut kuitenkin toteutuvat 2-8 kuukauden kuluttua ilmoituksesta. 

Hakkuuaikomusten seuranta antaa arvion puumääristä ja pinta-aloista sekä kuvaa hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Tarkat puumäärät selviävät hakkuuvaiheessa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun. Sivuilla on myös tilastotietoa maakunnittain aiemmilta vuosilta.    

Viime vuoden heinäkuusta joulukuuhun saakka palvelu antoi aliarvion hakkuuaikomusten puumäärästä johtuen teknisestä viasta. Virhe on korjattu viime vuoden lukuihin ja palvelu toimii jälleen normaalisti.  

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2017–2021 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa

Lisätietoja:   

Heli Jääskeläinen 
vs. elinkeinopäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 306 1361 
heli.jaaskelainenatmetsakeskus.fi