Siirry pääsisältöön

Säästetään suojatiheikköjä

Suojatiheiköt ovat metsänkäsittelyssä säästettäviä ryhmiä, joiden koko voi vaihdella muutaman puun ryhmästä reiluun aariin. 

Suojatiheikköön jätetään vaihtelevan kokoista ja monilajista puustoa. Kuusi on tiheikön tärkein puulaji. 

Suojatiheikköjä jätetään, jotta kasvava metsä säilyisi sopivana eläimille, erityisesti linnuille. Suojatiheikköjen ansiosta eläimet voivat löytää metsässä sekä ravintoa että suojaa. 

Kuusi on suojatiheikön tärkein puu, koska se tarjoaa parhaiten suojaa. Puulajiston monipuolisuus lisää tiheikön arvoa riistan ja muun monimuotoisuuden näkökulmasta. 

Taimikon varhaisperkaus ja taimikon harvennus 

 • Puustoltaan sopivia kohtia suojatiheikölle löytyy yleensä esimerkiksi kosteista painanteista ja läheltä kuvion reunaa. Hehtaarille sopii 4-5 suojatiheikköä, jotka jätetään raivaamatta. 
 • Suojatiheiköt pienentävät taimikonhoidon kustannuksia tiheiköiksi jätettävän pinta-alan suhteessa. 
 • Mikäli suojatiheikköjä jätetään puunkorjuun kannalta vaikeisiin kohtiin tai puustoa heikommin kasvaville paikoille, jäävät tuotonmenetykset vähäisiksi. 
 • Suojatiheiköt eivät vaikuta taimikonhoidon kemera-tukikelpoisuuteen, jos niitä on alle 10 prosenttia kokonaisalasta.

Kasvatushakkuut 

 • Hehtaarille sopii 4-5 suojatiheikköä, jotka jätetään ennakkoon raivaamatta sekä harventamatta hakkuussa. Ennakkoraivauksessa tämä tarkoittaa suurin piirtein yhtä tiheikköä jokaista raivaussahan tankillista kohden. 
 • Suojatiheiköt pienentävät ennakkoraivauksen kustannuksia tiheiköiksi jätettävän pinta-alan suhteessa. Jos tiheiköiden keskikoko on 0,5 aaria, niin 4 riistatiheikköä kattaa 2 prosenttia hehtaarin pinta-alasta. Vastaavalla pinta-alalla tukkipuun saanti jää muuta aluetta heikommaksi. 
 • Suojatiheiköissä kasvanut korjuukelpoinen puusto voidaan hyödyntää myöhemmissä hakkuissa normaaliin tapaan. 
 • Mikäli suojatiheikköjä jätetään puunkorjuun kannalta vaikeisiin kohtiin tai puustoa heikommin kasvaville paikoille, jäävät tuotonmenetykset vähäisiksi. 
 • Suojatiheikön voi halutessaan jättää kehittymään tulevaisuuden säästöpuuryhmäksi.

Uudistushakkuut 

 • Hehtaarille sopii 4-5 alikasvostiheikköä, jotka jätetään raivaamatta ja uudistamatta. Hakkuussa tiheikköjen alueelta korjataan järeä puusto, ellei kyseessä ole säästöpuuryhmä. 
 • Suojatiheiköt pienentävät metsänuudistamisen kustannuksia tiheiköiksi jätettävän pinta-alan suhteessa. 
 • Mikäli suojatiheikköjä jätetään metsänuudistamisen kannalta vaikeisiin kohtiin tai puustoa heikommin kasvaville paikoille, jäävät tuotonmenetykset vähäisiksi.
 • Säästöpuuryhmissä oleva alikasvos toimii myös suojatiheikkönä.

Lisätietoja