Skip to main content

Pohjoisen alueen sidosryhmäuutiskirje

Pohjoisen alueen sidosryhmäuutiskirje 23.9.2021

Metsäkeskus kannustaa pienpuun korjuuseen

Turpeen energiankäytöstä luopumista on viime aikoina vauhdittanut päästöoikeuden hinnan nousu. Nykyennusteiden mukaan turpeen pääasiallisen energiakäytön arvioidaan puolittuvan markkinaehtoisesti mahdollisesti jo vuoteen 2025 mennessä ja päättyvän 2030-luvun aikana.

Vähenevä turpeen energiakäyttö tulee lyhyellä aikavälillä korvautumaan valtaosin metsähakkeella. Metsäenergian kysynnän kasvussa katseet suuntautuvat nuorten metsien ensiharvennuksiin. Ensiharvennuksen yhteydessä on mahdollisuus kerätä energiakäyttöön soveltuvaa pienpuuta. Samalla kun hoidetaan nuoria metsiä, voidaan pienpuun korjuulla turvata metsäenergian saatavuutta.

Valtionhallinto on reagoinut metsähakkeen lisääntyvään kysyntään myöntämällä erillisen lisämäärärahan nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun tukeen. Lisäksi Metsäkeskuksessa toteutetaan syksyn 2021 aikana erillinen Tule metsään! -kampanja, jonka tavoitteena on nuoren metsän hoidon sekä pienpuun korjuun edistäminen. 

Kampanjassa metsänomistajille kerrotaan heidän omien metsiensä mahdollisista energiapuukohteista ja kannustetaan heitä omien tavoitteidensa mukaisesti pienpuun korjuuseen. Energiapuuta ostavien toimijoiden sekä metsänomistajien kohtaamista edistetään alueellisten tapahtumien avulla, ja yleisellä tiedotuksella tuodaan energiapuun korjuuta ja sen vaikutuksia tunnetuksi. Lisätietoa Tule metsään! -kampanjasta on luettavissa Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Terveisin
Eeva-Liisa Repo
elinkeinopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaa
Suomen metsäkeskus

 

Hyvä lentosää auttoi metsävaratiedon inventoinneissa

Pohjoisella alueella kaikki vuoden 2021 ilmakuvaukset ja laserkeilaukset saatiin tehtyä aikataulun mukaisesti. Kajaani, Pyhäntä, Hossa, Puolanka, Simojoki, Posio, Pello, Sodankylä, Savukoski ja Inari ovat parhaillaan koealamittausvaiheessa ja alueiden metsävaratiedot on tavoitteena julkaista vuoden 2022 loppuun mennessä. Pelkosenniemen hankkeen ilmakuvaus saatiin myös tehtyä onnistuneesti ja alue saadaan julkaisuun jo keväällä 2022.

Aurinkoinen sää auttoi lentotoimintaa. Helteet toivat kuitenkin omat haasteensa maastokoealamittauksiin. Koealamittaukset on edenneet helteistä huolimatta hyvin ja valmistuvat ennen talven tuloa.

Vuonna 2020 aloitettujen kaukokartoitushankkeiden metsävaratietojen julkaisu on parhaillaan käynnissä. Tiedot on jo julkaistu usealle eri hankkeelle ja seuraavaksi valmistuu Riisitunturin metsävaratietojen julkaisu. Kolarin hankkeen julkaisua päästää tekemään lokakuussa ja kaikki hankkeet on valmiina vuoden 2021 loppuun mennessä.

Inventointialueiden sijainti ja tulevien vuosien laserkeilaus- ja ilmakuvausalueet ovat nähtävillä Maanmittauslaitoksen Laserkeilaus ja ilmakuvaus -sivustolla.

 

Pro metsä -palkinto

Pro metsä on uusi maakunnallinen tunnustuspalkinto, jolla kiitetään, kannustetaan ja tehdään näkyväksi metsäalan eteen tehtyä työtä maakunnissa. Kiitos ja kannustus ovat nopeimmat ja edullisimmat investoinnit tulevaisuuteen. Kiitoksen ja kannustuksen hyvinä puolina ovat myös niiden antajalleen tuoma ilo. Toinen tehokas moottori onnistumiseen on esimerkin voima. 

Pro metsä on alueellisten metsäneuvostojen myöntämä tunnustuspalkinto aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tunnustuspalkinnon saajan valitsevat alueelliset metsäneuvostot saamiensa ehdotusten perusteella. Tunnustuspalkinnon tarkoituksena on palkita henkilö, työryhmä, yritys tai muu yhteisö aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisen metsäohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Pro metsä -palkinnon säännöt ja lomake, jolla voit esittää ehdokasta löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilta. Ketä sinun mielestäsi tulisi kiittää hyvästä työstä? Lomake ehdotuksia varten on auki.

Alueelliset metsäohjelmat 2021–­2025 edistävät metsien monipuolista ja kestävää käyttöä. Niiden tavoitteena on tuoda maakuntiin lisää työtä ja hyvinvointia, turvata metsäluonnon monimuotoisuutta sekä antaa eväitä ilmastonmuutokseen varautumiseen. 

 

Puunkuljetuksien ja kalakantojen turvaamiseksi

Rumpuesteet pois -hankkeen tavoitteena on välittää tietoa metsäteiden suunnittelijoille rumpuinventoinnin tekemiseen, jossa selvitetään rummun esteellisyys ja sen mahdollinen korjaustarve. Tavoitteena on lisätä ja turvata metsäteiden perusparantamista, hakkuita ja puutavaran kulkua metsästä tehtaille. 

Ekologisena tavoitteena on parantaa virtavesien kalakantojen ja muiden vesieliöiden tilaa keskittymällä vesistörumpujen aiheuttamien ympäristöongelmien ennaltaehkäisemiseen ja jo muodostuneiden ongelmien vähentämiseen.

Tavoitteena on myös, että tietoisuus esteettömistä rummuista lisääntyy yksityistiekuntien ja suuren yleisön keskuudessa. Hanke järjestää tiedonvälitystilaisuuksia maastossa metsätiepalveluja tuottaville yrityksille ja metsäteiden hoitokuntien jäsenille pääasiassa maastokautena 2022. Lisäksi hanke järjestää infotilaisuuksia ja webinaareja.

Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija on Suomen metsäkeskus. Hankeaika on 1.8.2021–31.3.2023 ja alueena on Pohjois-Pohjanmaa. Hankkeelle on saatu rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Lisätietoa hankkeesta Metsäkeskuksen verkkosivulta.

 

Metsäkeskuksen vanha tiedonsiirtopalvelu poistuu käytöstä 15.11.2021

Suomen metsäkeskus käyttää sähköisiä tiedonsiirtoja, joita varten on perustettu vuonna 2004 oma Tiedonsiirtopalvelu-niminen verkkopalvelu. Tiedonsiirtopalvelu vastaanottaa toimijoiden lähettämiä sähköisiä XML-sanomia. Vanhan tiedonsiirtopalvelun käyttö loppuu maanantaina 15.11.2021. Tällöin myös ei-standardi metsänkäyttöilmoitus ja selainsiirtomahdollisuus poistuvat käytöstä.

Suomen metsäkeskuksen uusi tiedonsiirtopalvelu on ollut toimijoiden käytettävissä vuoden 2018 kesäkuusta. Palvelussa käytettävä tietoliikenne on ohjattu kulkemaan Suomi.fi-palveluväylän kautta, johon käyttäjien tietojärjestelmien on oltava yhteydessä. Käytettävät XML-sanomat ovat jatkossa pääosin metsätietostandardien mukaisia XML-sanomia.

Jos haluat saada lisää tietoa palvelusta tai olet vielä vanhan tiedonsiirtopalvelun käyttäjä, ota pikaisesti yhteyttä sähköpostilla palvelun ylläpitäjään osoitteeseen tiedonsiirto.yllapitajaatmetsakeskus.fi tarvittavien toimenpiteiden käynnistämiseksi. 

 

Kuviotietojen lataus XML-tiedostoon

Metsään.fi-palvelussa voit ladata metsätilakohtaisia kuviotietoja XML-tiedostoon ja siirtää tiedot omaan tietojärjestelmääsi. Kuviotietoja voi ladata myös metsävaratiedon latauspalvelun kautta.

Metsään.fi-palvelussa on tällä hetkellä mahdollisuus ladata kuviotiedoista metsätietostandardiversioiden 1.4–1.7 mukaiset XML-tiedostot. Myöhemmin tänä vuonna palveluun tulee ladattavaksi sekä MV 1.8  että 1.9 -version mukaiset XML-tiedostot. Samalla vanhempien standardiversioiden latausmahdollisuus palvelussa poistuu.

XML-tiedostot myös metsävaratiedon latauspalvelun kautta

Metsään.fi-palvelun lisäksi tilakohtaisia, suostumuksenalaisia kuviotietoja voi ladata myös Metsäkeskuksen metsävaratiedon latauspalvelun kautta. Siellä on käytettävissä standardiversiot MV 1.7 ja MV 1.8 sekä myöhemmin tänä vuonna MV 1.9. Metsävaratiedon latauspalvelun käyttö edellyttää sitä, että organisaatiossasi on otettu Suomi.fi-palveluväylä käyttöön. Lisäksi organisaationne tulee rekisteröityä Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelun käyttäjäksi.

 Avoin metsä- ja luontotieto

Kaikille avointa metsä- ja luontotietoa voi ladata omiin järjestelmiinsä eri tavoin, myös XML-tiedostoina. Avoimen metsä- ja luontotiedon aineistoihimme ja aineistojen erilaisiin latausmahdollisuuksiin kannattaa tutustua verkkosivuillamme.