Skip to main content
Palvelu

Tietojen luovuttaminen Metsäkeskuksesta asiakkuuden tai jäsenyyden perusteella

Metsäkeskus voi luovuttaa metsänomistajan metsätietoja toimijaorganisaatiolle, kun metsänomistaja on kyseisen organisaation jäsen tai asiakas ja kun asiakkuussuhde on aktiivinen. Metsänomistajalta itseltään ei tällöin kysytä suostumusta tietojen luovuttamiselle.

Metsäkeskus voi luovuttaa tiedot kirjallisen tietopyynnön perusteella

  • Metsään.fi-palvelussa, kun toimija on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi tai
  • kopioina, tulosteina, sähköisinä tiedostoina tai muuna tietoaineistona.

Metsänomistaja näkee merkinnän tästä tietoluovutuksesta Metsään.fi-palvelussa samasta kohtaa, mistä hän näkee omat toimijoille antamansa suostumukset: Asiointi > Metsätietojen luovutus.

Jos metsänomistaja pitää asiakkuuteen ja jäsenyyteen perustuvaa tietoluovutusta perusteettomana, on hänen oltava yhteydessä ensisijaisesti toimijaan. Jos asiaan ei löydy toimijan kanssa ratkaisua, voi metsänomistaja olla yhteydessä Metsäkeskukseen.

Asiakkuuden tai jäsenyyden edellytykset täyttyvät, jos asiakassuhde on jatkuva tai jäsenyyteen liittyy toimeksiantoja. Edellytykset täyttyvät, kun jokin seuraavista kohdista toteutuu:

  1. Metsänomistajan ja toimijan välillä on ollut vähintään kaksi tapahtumaa (esim. puukauppaa tai toimeksiantoa) viimeisimmän viiden vuoden aikana.
  2. Metsänomistajan ja toimijan välillä on jäsenyyssuhde tai pitkäkestoinen metsätalouden palveluja koskeva sopimus ja lisäksi yksi tapahtuma viiden vuoden aikana.
  3. Metsänomistajalla ja toimijalla on meneillään oleva toimeksianto.

Toimijan on huolehdittava siitä, että asiakkaalla tai jäsenellä on mahdollisuus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä. Toimijan on kerrottava metsänomistajille, että toimija voi asiakassuhteen tai jäsenyyden hoitamiseksi hankkia henkilötietoa Metsäkeskukselta.

Toimijan on poistettava henkilötietoa sisältävät metsätiedot tietojärjestelmistään kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun asiakkuus tai jäsenyys päättyy eli asiallista yhteyttä metsänomistajan ja toimijan välillä ei enää ole.

Lisäksi toimijan tulee ilmoittaa Metsäkeskukseen, että käyttöyhteys asiakkaan tietoihin poistetaan toimijalta. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakastuki(at)metsakeskus.fi.

Toimija, voit pyytää tietoja Metsäkeskuksesta vapaamuotoisesti. Selvitä tietopyynnössä, miten asiakkuus tai jäsenyys ovat aktiivisia tietopyynnön kohteena olevien metsänomistajien kohdalla. Kerro myös se, miksi tiedot ovat tarpeellisia.

Liitä pyyntöön Excel-tiedosto, jossa on metsänomistajista seuraavat tiedot:

  • nimi: etunimet ja sukunimi eri sarakkeissa
  • osoite
  • kiinteistötunnukset
  • y-tunnus.

Toimita tietopyyntö sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen kirjaamo(at)metsakeskus.fi tai postitse Metsäkeskuksen toimipaikkaan.


Asioi palvelussa

Lomakkeet

Lomakkeella voit pyytää metsänomistajaan liittyviä metsävaratietoja (henkilötietoja) Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä.

Lähetä lomake osoitteeseen kirjaamo(at)metsakeskus.fi tai toimita Metsäkeskuksen toimistoon.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen kirjaamon turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Puhelinasiointi

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00
Päivitetty