Siirry pääsisältöön

Tietoa yhteismetsistä

Yhteismetsiä on perustettu Suomessa jo 1800-luvun lopulta alkaen. Vuoden 2022 alussa Suomessa oli 568 yhteismetsää. Uusien yhteismetsien perustaminen on merkittävästi lisääntynyt vuonna 2003 tehdyn yhteismetsälain kokonaisuudistuksen seurauksena. Yhteismetsien kokonaispinta-ala kasvaa koko ajan ja se on jo noin  800 000 hehtaaria.

Maamme yhteismetsissä on noin 25 000 osakasta ja niihin kuuluu reilut viisi prosenttia yksityismetsiemme pinta-alasta. Pienin yhteismetsä on alle 20 hehtaarin suuruinen, kun taas suurimmassa eli Kuusamon yhteismetsässä on yli 90 000 hehtaaria. Suurimmat yhteismetsät ovat Kuusamossa, Sallassa ja Kemijärvellä. Yhteismetsä voi tarjota hyvän ja toimivan ratkaisun moniin nykyaikaisen metsänomistuksen tavoitteisiin. Metsäkeskus ei kuitenkaan suosittele alle 100 hehtaarin yhteismetsän perustamista, koska tiettyjen hallintokulujen vuoksi liian pienen yhteismetsän toimintaa ei käytännössä saa riittävän kannattavaksi verrattuna tavanomaiseen yksityiseen metsänomistukseen.  

Yhteismetsä on kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen sen osakkaiden hyväksi. Yhteismetsät ovat yksityismaita, eikä niillä ole mitään julkisoikeudellista luonnetta tai velvoitteita. 

Yhteismetsälain mukaan yhteismetsää on käytettävä ensisijaisesti kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Kestävä metsätalous sisältää taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden. Yhteismetsän osakkaat päättävät, miten he painottavat kestävän metsätalouden eri osa-alueita yhteismetsän alueiden käytössä. 

Yhteismetsän ylin päättävä elin on osakaskiinteistöjen omistajista koostuvan osakaskunnan kokous. Osakaskunta on erillinen oikeushenkilö. Yhteismetsän osakkaina voi olla yksityishenkilöitä, kuolinpesiä, yhtymiä ja yhteisöjä. Osakkaan äänivalta ja oikeudet riippuvat osuuden koosta. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. 

Perustietoa Suomen yhteismetsistä on materiaalipankissa. Tutustu myös yhteismetsien avainhenkilöille tarkoitettuun perehdytysaineistoon

Yhteismetsän valtuuttamat henkilöt voivat myös ottaa käyttöönsä Metsään.fi-palvelun. Lue lisää asiointiluvasta.

Yhteismetsäportaalissa on keskeisiä yhteismetsäomistusta koskevia linkkejä myös Maanmittauslaitoksen, Suomen yhteismetsät ry:n ja Verohallinnon sivuille. 

Lisätietoja