Skip to main content

Kielto luovuttaa yhteystietoja

Kielto, jolla estät luovuttamasta yhteystietojasi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin, sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Yhteystietojen luovuttaminen ja sen kieltäminen perustuvat Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (419/2011) 9 §:ään, EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 21 artiklaan ja tietosuojalain (1050/2018) 5 lukuun.

Kiellot voi antaa yksityinen maanomistaja (luonnollinen henkilö).

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomake Metsäkeskukseen kirjaamon turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty