Siirry pääsisältöön

Kampanja: Tule metsään!

Tule metsään -kampanja on päättynyt 31.12.2021. 1 000 euron lahjakortin arvonta suoritetaan 31.12.2021 mennessä saapuneiden nuoren metsän hoitoa ja pienpuun korjuuta koskevien kemera-rahoitushakemusten tarkistusten jälkeen, viimeistään 15.2.2022 mennessä.

Ilmakuva - kone harventamassa nuorta metsää

Metsän kasvu voi yllättää

Nuorissa kasvatusmetsissä kasvunvaihe on kiivaimmillaan ja joskus metsien kasvu saattaa yllättää. Taimikosta on saattanut kehittyä vuosien saatossa nuoren metsän hoitoa tai ensiharvennusta kaipaava kohde, josta on mahdollisuus ottaa talteen energiakäyttöön soveltuvaa pienpuuta. Oletko tutustunut viime aikoina metsiesi hoitotarpeisiin ja hakkuumahdollisuuksiin? Tule metsään ja tutustu!

Hoida metsäasiat Metsään.fi-palvelussa

 Tarkemmat tiedot ja monipuoliset kartat metsästäsi saat käyttöösi, kun kirjaudut maksuttomaan Metsään.fi-palveluun. Metsään.fi-palvelussa voit tehdä metsänkäyttöilmoituksen tai kemera-hakemuksen ja sieltä löydät tietoa metsätalouden palveluntarjoajista. Palvelussa voit antaa metsäalan palveluntarjoajille luvan nähdä metsätietosi ja tarjota heille työkohteita tehtäväksi.

Metsänhoidolla saavutat useita hyötyjä

 Nuorten metsien järeytymisestä huolehtiminen lisää puuston tuotavuutta ja tulevia kantorahatuloja. Lisääntynyt kasvutila vahvistaa myös puuston elinvoimaisuutta ja tuhokestävyyttä. 

Oikea-aikaiset metsänhoitotoimenpiteet tähtäävät siihen, että metsä tuottaa hyvälaatuista puuraaka-ainetta, josta voidaan jalostaa monipuolisesti erilaisia puupohjaisia tuotteita. Niillä voidaan korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja materiaaleja ja sitoa hiiltä lopputuotteisiin. Parhaimmillaan hiili sitoutuu puutuotteisiin vuosikymmenien ajaksi esimerkiksi puurakenteissa. 

Pienpuun korjuulla saadaan kerättyä metsistä talteen metsäenergiaa, jolla on lähitulevaisuudessa kasvavaa kysyntää fossiilisten polttoaineiden ja turpeen energiankäytöstä luovuttaessa. 

Suomessa metsäenergian raaka-ainetta saadaan kustannustehokkaasti ja kestävästi metsäteollisuuden sekä metsätalouden sivuvirroista. 

Luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen turvaamiseksi on useita talousmetsien luonnonhoidon keinoja. Suurin osa maamme metsistä on talousmetsiä, joten metsänkäsittelytoimenpiteiden yhteydessä tehtävällä talousmetsien luonnonhoidolla on paljon merkitystä. 

Metsäkone töissä nuoressa, kesäisessä metsässä.

 

Metsänomistaja, sinä päätät! 

Kun teet metsääsi koskevia päätöksiä, on hyvä ottaa huomioon nämä asiat: 

  • Metsänomistajana päätät itse omassa metsässäsi toteutettavista hakkuu- ja hoitotöistä, luonnonhoidon toimenpiteistä sekä töiden toteuttamistavasta ja ajoituksesta - tai voit myös jättää metsäsi kehittymään luontaisesti.    
  • Metsänhoidolla vahvistat hiilensidonnan kannalta tärkeän järeän puutavaran kasvua ja lisäät metsien tuhonkestävyyttä. 
  • Metsänomistajana voit edistää monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa pitämällä luonnonhoidon keinot mukana talousmetsiesi arjessa.  
  • Metsänhoitosuositusten mukaisesti hakkuissa ja hoitotöissä tulee jättää säästöpuita, lahopuustoa, vesistöjen varsille suojavyöhykeitä sekä riistalle suoja- ja ravintopaikkoja. Sekapuustoisuutta kannattaa suosia. 

Arvonnassa 1 000 euron lahjakortti

Yksityisillä metsänomistajilla on mahdollisuus hakea Metsäkeskukselta tukea pienpuun korjuuseen. Tukihakemus tulee jättää ennen töiden aloittamista. 

Jätä metsänomistajana itse tai metsäammattilaisen kautta nuoren metsän hoitoa ja pienpuun korjuuta koskeva tukihakemus Metsäkeskukselle 31.12.2021 mennessä ja sinulla on mahdollisuus osallistua 1 000 euron lahjakortin arvontaan. Metsäkeskus tarkistaa saapuneet hakemukset ja vain hyväksytyt rahoitushakemukset ovat mukana arvonnassa. 

Lahjakortti oikeuttaa arvonnassa voittaneen ja rahoitushakemuksessa mainitun metsänomistajan ostamaan metsä- tai luonnonhoitotöitä enintään tuhannen euron arvosta (sisältäen alv:n, 24 %) haluamaltaan Metsään.fi-toimijapalveluun rekisteröityneeltä yrittäjältä tai organisaatiolta. Arvontasäännöt.

Tule metsään! -tapahtumat

Tule juttelemaan lisää nuoren metsän hoidosta ja pienpuun korjuusta alueellisiin Tule metsään! -tapahtumiimme. Tapahtumat ja lisätietoa tilaisuuksista löydät tapahtumakalenteristamme.

Tule metsään! -webinaarien tallenteita voit katsoa Metsäkeskuksen YouTube-kanavalla. Esitysmateriaalit löytyvät materiaalipankki Mapista.

 

Lisätietoja