Siirry pääsisältöön

VN-TEAS: Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdot

LUONTEVA-projektissa lähdetään talousmetsien luonnonhoidon nykytilasta ja tuotetaan sen pohjalta uutta tietoa talousmetsien luonnonhoidon vaihtoehdoista ja toteuttamismahdollisuuksista sekä niiden kustannus-, monimuotoisuus- ja sosiaalisista vaikutuksista sekä seurannan järjestämisestä. Lisäksi haetaan tehokkaimpia vaihtoehtoja luonnonhoidon toimien arkipäivän toimintaan jalkauttamiseksi.

Hankkeessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mikä on talousmetsien luonnonhoidon nykytilanne? Minkälaisia uusia luonnonhoidon vaihtoehtoja nykytilanteen pohjalta voidaan ottaa lähempään tarkasteluun tässä hankkeessa?
  2. Minkälaisia monimuotoisuushyötyjä ja kustannuksia esitettyihin vaihtoehtoihin liittyy?
  3. Miten talousmetsien luonnonhoidon seuranta voitaisiin järjestää? Minkälaisia luonnonhoidon eri toimenpiteisiin liitettäviä indikaattoreita tai laadullisia seurantakeinoja voisi soveltaa?
  4. Kuinka talousmetsien luonnonhoito saadaan jalkautettua? Minkälaista tietoa, koulutusta, kannustimia ja toimintaa tulisi kohdentaa metsänomistajille, metsätoimijoille ja viranomaisille, jotta tämän hankkeen tulokset ja voimassa olevat ehdotukset saadaan käytäntöön? Mitkä luonnonhoidon vaihtoehdot tuntuvat eri toimijaryhmistä ja institutionaalisilta reunaehdoiltaan toteutettavimmilta?

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021-30.9.2022. 
Hankkeen rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia
Hankkeen päätoteuttaja: Luke

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Luonnonvarakeskuksen logo
Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja