Siirry pääsisältöön

Vesiensuojelun laatuloikka - malleista käytäntöön

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Metsänkäsittelyn vesiensuojelun tehostaminen on tärkeä keino puhtaiden vesistöjen säilyttämiseksi. Vesiensuojelun laatuloikka - malleista käytäntöön -hankkeessa tuodaan nykyaikaisia vesiensuojelumenetelmiä osaksi metsätaloustoimenpiteitä. Tätä kautta tavoitteena on vähentää metsätalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta.  

Metsänkäsittelystä aiheutuvan vesistöjen kiintoaine- ja ravinnekuormituksen hallinta korostuu hankkeen toiminta-alueena olevassa Etelä-Savossa, koska maakunnassa on runsaasti vesistöjä ja maakunta on keskeistä puunhankinta-aluetta. 

Hanke toteutetaan Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteishankkeena. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018 – 31.12.2020. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.  

Hankkeen tavoitteet

  • Hankkeessa on tavoitteena edistää koulutuksen kautta metsätalouden vesiensuojelua ja vesistöjen hyvän tilan säilymistä.  
  • Hankkeessa koulutetaan aiemmin toteutetussa Vesiensuojelun laatuloikka - menetelmäkehitys Etelä-Savossa -hankkeessa kehitettyjen ja testattujen paikkatietoon perustuvien vesiensuojelumenetelmien käyttöä eteläsavolaisille metsäalan toimijoille ja vesienhoidon asiantuntijoille. Koulutettavia asioita ovat muun muassa eroosiomallin ja kosteusindeksien käyttö sekä vesiensuojelu turvemaametsien käsittelyssä. 
  • Lisäksi hankkeessa koulutetaan uusinta tutkimustietoa metsätalouden aiheuttamasta vesistökuormituksesta ja suometsien ekologisesti kestävästä käytöstä erityisesti vesiensuojelun näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa uudet vesiensuojelumenetelmät käytännön työhön mahdollisimman kattavasti. 

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

  • Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on käytännönläheisten vesiensuojelukoulutusten toteuttaminen. Hankkeen toteutusaikana järjestetään useita luento- ja maasto-osuuden sisältäviä vesiensuojelukoulutuksia, joiden pääteemana on uusien paikkatietoon perustuvien vesiensuojelumallien ja -aineistojen käytön koulutus. 
  • Lisäksi hankkeen toimenpiteenä tiedotetaan metsätalouden vesiensuojelun uusista menetelmistä ja niiden käytöstä. 
Toiminta-alue
Etelä-Savo

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Luonnonvarakeskuksen logo

Lisätietoja