Siirry pääsisältöön

Uudet tekniikat ja menetelmät puutuoteteollisuuden tuotannossa, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo

Uudet tekniikat ja menetelmät puutuoteteollisuuden tuotannossa, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa on Metsäkeskuksen hallinnoima hanke, joka toteutetaan Kaakkois-Suomessa ja Hämeessä 2018–2020.

Hankkeen tarkoituksena on tukea mikro- ja pienyritysten kasvuun tähtääviä toimia tuotannon kehittämisen ja tuotekehityksen sekä markkinoinnin alueilla. Tavoitteena on, että parantamalla tuotannon tehokkuutta sekä asiakaslähtöistä tuotekehitystä puualan yritysten kilpailukyky paranee. 

Seuraa Metsäkeskuksen puualan hankkeiden ajankohtaisia asioita  Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Hankkeessa mukana olevat yritykset

Hankkeen tavoitteet

 • Mukana olevien yritysten kasvu ja liiketoiminnan kannattavuuden parantuminen yritysryhmän yhteisillä ja yrityskohtaisilla toimenpiteillä.
 • Palvelu osaksi yritysten liiketoimintakonseptia. Asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin pystytään vastamaan ketterämmin.
 • Uuden automaation sekä digitaalisten tuotannon ohjauksen järjestelmien käyttöönoton sekä investointien suunnittelun ja yritysten välisen verkostoitumisen ja yhteistyön tuloksena yritysten osaaminen ja kilpailukyky paranevat. 
 • Yritysten kiinnostus aktiiviseen tuotekehitykseen sekä tuotannon kehittämiseen ja yritysten väliseen yhteistyöhön syvenee. 
 • Tiedon analysoinnin parantuminen yrityksissä. Pystytään tekemään parempia päätöksiä ja mukauttamaan liiketoimintaa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Hankkeessa toteutettuja ja käynnissä olevia toimenpiteitä

 • Sahauksen jälkeisen laadutuksen automatisoinnin suunnitelma, ja valitun laitteen käyttöönottovalmennus.
 • Hyvälaatuisen männyn tuotemarkkinat sisustukseen ja rakentamiseen -selvitys.
 • Habitare-messuosaston konsepti ja rakennesuunnittelu 2019.
 • Tuotebrändin rakentaminen sekä markkinoinnin kehittäminen ja valmennus.
 • M1-päästöluokituksen käyttöönotto ja konsultointi.
 • Hyvälaatuisesta männystä liimattavan 3-kerroslattialaudan tuotantoprosessin kuvaus sekä lopputuotteiden ja niiden laadun kriteereiden määrittely.
 • FPC-manuaalin päivitys palonsuojauksen osalta sekä kuultavien sisäverhouspaneelien laadun kehitystyö ja sertifiointi.
 • BIM-objektien mallintaminen ja käyttöönotto.
 • IPR-strategian konsultointi ja käyttöönottoon liittyvä konsultointi.
 • Savunpoistoikkunan markkinoinnin kehittäminen ja asiakasmäärittelyn konsultointi.
 • Yrityksen toiminta- ja johtamisjärjestelmän valmennus ja toimintaohjausjärjestelmän liittyvä konsultointi.
 • Näkyvyyden kehittäminen: konsultointia toimintatavoista näkyvyyden parantamiseksi.
 • Automaatio- ja layout-suunnittelu maalauslinjan asennusta ja käyttöönottoa varten.
 • Yrityskohtaisen asianmukaisen huolellisuusjärjestelmän (due diligence) käyttöönotto eurooppalaisen puutavara-asetuksen mukaisesti. (Toimintakäsikirjat sekä Pefc / FSC-CoC-järjestelmille).
 • Höylälinjan layout- ja automaatiosuunnitelma.
 • Toiminannanohjausjärjestelmien suunnittelu ja käyttöönotto. 
 • Katkaisulinjan automatisoinnin suunnittelu.
 • Varastonhallintajärjestelmä sekä tuotannon ohjaus. 

Hankehallinto

Hankeaika: 4.6.2018–30.06.2021
Hankealue: Kaakkois-Suomi ja Häme
Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Toiminta-alue
Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Kanta-Häme

Lisätietoja