Siirry pääsisältöön

Tuulituhojen ennustaminen ja havaitseminen – Tuulituho-haukka

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo
Hiilestä kiinni logo

Vuonna 2020 Ilmatieteen laitos tilastoi neljä merkittävää myrskyä tai rajuilmaa Suomessa. Viime vuoden määrä oli suurin 2000 -luvulla tilastoitu. Yksi tai useampi seuraavista kriteereistä on täyttynyt näiden osalta: 

  • tilanteesta on aiheutunut vähintään 1 000 pelastustoimen tehtävää 
  • sähköttömiä talouksia on ollut vähintään 100 000 tai 
  • puustotuhoja on aiheutunut vähintään 0,5 miljoonaa kuutiometriä. 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa prosessi, jolla tuulituhoja pystytään ennustamaan ja toteutuneita tuhoja tunnistamaan nopeasti niiden syntymisen jälkeen. Tunnistetut, tuulituhosta kärsineet metsikkökuviot jaetaan rajapinnasta toimijoiden ja muiden viranomaisten käyttöön. Metsänomistajille lähetetään henkilökohtainen heräteviesti hänen metsäkiinteistöllään mahdollisesti tapahtuneesta tuulituhosta. Analysoimalla tunnistetut tuhoalueet yhdessä metsävaratietojen kanssa pyritään saamaan alueellinen ja kiinteistökohtainen arvio tuholle altistuneen puuston määrästä puutavaralajitasolle, jolloin saadaan muodostettua nopeasti tilannekuva tuhon laajuudesta jatkotoimien päätöksenteon tueksi.

Metsätuholain toimeenpanossa yllä kuvatun aineiston ja myrskyn jälkeen saapuvien metsänkäyttöilmoitusten vertailuilla pyritään löytämään kohteet, joilla on mahdollisesti laiminlyöty metsätuholain mukainen puuston korjuuvelvoite. Kohdistamalla tuulituhopuiden korjuun valvontaa näihin kohteisiin voidaan osaltaan ehkäistä ennen kaikkea kirjanpainajien aiheuttamia seurannaistuhoja. 

Tuulituhoja koskevissa malleissa ja niiden tunnistamisessa hyödynnetään laajasti paikkatietoaineistoja, näitä ovat muun muassa tuulitiedot, metsävara, maanpinnan topologia ja tutka-satelliittiaineisto.  

Hanketta toteutetaan  1.4.2021-15.11.2022 välisenä aikana. 

Hankekumppaneina toimivat Aalto yliopisto, ETForestService, Ilmatieteen laitos ja Suomen metsäkeskus. 

Hankkeen ensimmäisenä tuloksena on valmistunut kerran vuorokaudessa päivittyvä metsätuhojen takia laadittujen metsänkäyttöilmoituskuvioiden seurannan karttapalvelu.

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Ilmatieteen laitoksen logo
Aalto-yliopiston logo
Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja