Siirry pääsisältöön

Turvemaiden kestävän käytön osaamisklusteri, esiselvityshanke

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Etelä-Pohjanmaan liiton logo
Keski-Pohjanmaan liiton logo

Suomen maapinta-alasta on soita ja turvemaita lähes kolmasosa eli 9 miljoonaa hehtaaria. Turvemaiden käyttöön kohdistuu monenlaisia ristiriitaisia odotuksia ja paineita sekä EU- että kansallisella tasolla. Turvemaat ovat avainroolissa Suomen metsä- ja maatalousmaan päästövähennyksissä.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien erityispiirre on turvemaiden, peltojen ja turvetuotantoalueiden suuri osuus koko maa-alasta ja verotuloista. Turvemaiden kestävän käytön osaamisklusteri on ylimaakunnallinen hanke, jota rahoittavat Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Hankkeen tavoitteena on koota turvemaiden kestävälle käytölle osaamisklusteri, valmistella klusterille toimintamalli, tehtävät ja tavoitteet sekä laatia alustava suunnitelma klusterin toiminnan käynnistämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Turveklusteri rakentuu valtakunnallisista ja paikallisista toimijoista. Toimenpiteitä ja ideoita tullaan pilotoimaan erityisesti Pohjanmaan turvepitoisilla alueilla.

Hankkeen kokoamalla turveklusterilla tavoitellaan yritysten ja yhteisöjen muodostamaa maantieteellistä keskittymää, joka verkostoyhteyksillään ja yhteistyöllä tuottaa hyötyä koko verkostolle. Klusterimaisen toiminnan tärkeimmät ominaisuudet ovat tuottavuuden kasvu, innovaatiokyky ja strateginen kyvykkyys.

Osaamisklusterin perustamisen vaikutuksesta maanomistajat ja toimijat pääsevät mukaan vaikuttamaan turvemaiden käyttöön liittyviin päätöksiin. Klusterin vaikutuksesta turvemaihin liittyvä tutkimus-, kehitys- ja innovointitoiminta (TKI) lisääntyy ja tuottaa käytännön ratkaisuja, osaaminen lisääntyy ja tulee näkyväksi, syntyy uusia TKI-verkostoja, ratkaisukeskeistä edunvalvontaa ja viestintää. Turvemaiden käyttöä monioptimoidaan ja edistetään siten kokonaiskestävyyttä.

Hankkeen erityisasiantuntijana toimii metsänhoitaja (MMM) Nina Kokkonen. Esiselvityshankkeen toteutusajankohta on 1.5.2022 - 31.10.2022. Etelä-Pohjanmaan liitto on myöntänyt esiselvityshankkeelle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) määrärahasta tukea 65 800 euroa. Puolet määrärahasta tulee Keski-Pohjanmaan liitolta.

Hankkeen ohjausryhmä:

 • Metsäteollisuus ry
 • Bioenergia ry
 • MTK Keski-Pohjanmaa
 • MTK Etelä-Pohjanmaa
 • Geologian tutkimuslaitos GTK
 • Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
 • Sedu
 • Kpedu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK
 • Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Luonnonvarakeskus LUKE
 • Keski-Pohjanmaan liitto
 • Etelä-Pohjanmaan liitto
 • Suomen luonnonsuojeluliitto
 • ELY-keskus
 • ProAgria Etelä-Pohjanmaa
 • ProAgria Keski-Pohjanmaa
 • Maa- ja metsätalousyrittäjä Kyösti Marttila
 • Maa- ja metsätalousyrittäjä Petri Ahokangas

Uutiskirjeet

Hankkeen uutiskirje

Toiminta-alue
Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja