Skip to main content

Tobira - toimiva biotalouden infra

Hankkeen rahoittajat

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo

Hankkeen päätavoitteena on vaikuttaa Pohjois-Savon yksityistiestön kuntoon ja siten turvata maa- ja metsätalouden, asumisen sekä muun yritystoiminnan ympärivuotinen liikenne yksityistiestöllä. Suomen metsäkeskus toteuttaa hankkeen yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. 

Hankkeen osatavoitteet 

  • yksityisteiden perusparannusten lisääminen 
  • tietöihin varattujen määrärahojen täysimääräinen käyttäminen ja kohdentaminen biotalouden kuljetusten kannalta tärkeimpiin kohteisiin 
  • biotalouden kuljetusten turvaaminen sekä kuljetuskustannusten alentaminen 
  • uudet työpaikat tiekuntapalveluihin 
  • maanrakennusyrittäjien työllisyyden kasvu 
  • yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen liittyvän yritystoiminnan sekä toimijoiden osaamisen lisääminen 
  • sähköisten palveluiden käytön edistäminen 

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat tiekunnat. Lisäksi kohderyhmänä/yhteistyökumppaneina ovat kunnat, ely-keskus ja tiepalveluiden tarjoajat (metsänhoitoyhdistykset, Savon Kuljetus, tieisännöitsijät, Otso Metsäpalvelut) paikkakuntakohtaisesti vaihdellen. 

Hankkeen päätoimenpiteenä ovat tiekunnille suunnatut erilaiset tilaisuudet. Tilaisuuksia pidetään maakunta-, kunta- ja myös kyläkohtaisesti. Lisäksi hyödynnetään Suomen metsäkeskuksen järjestämiä tieaiheisia webinaareja hankkeen toimintaan soveltuen. 

Hankkeessa mallinnetaan yhteistyössä tiepalveluiden tarjoajien kanssa oppimispolku, jonka tarkoituksena on turvata ammattitaitoisten osaajien riittävyys tiepalvelutehtäviin myös jatkossa. 

Hyödyllisiä linkkejä  

Hankkeen toteuttajana on Suomen metsäkeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019–31.8.2021. 

Toiminta-alue
Pohjois-Savo

Lisätietoja