Siirry pääsisältöön

Sopeutumiskyvyllä uusiutumista ja liiketoimintaa maaseutumaisemaan - SOPULI

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

SOPULI-hankkeen tavoitteena on lisätä pohjoiskarjalaisten maaseutuyritysten tavoitteellista yhteistyötä liiketoiminnan ja kasvun näkökulmasta. SOPULI verkottaa maaseutuyrittäjiä ja lisää tietoisuutta keinoista parantaa ympäristön laatua hankkeilla. Hanke myös lisää tietoisuutta eri keinoista saada tietoa omasta ympäristöstä ja sen tilasta. 

Hankkeessa nostetaan esille maaseutumaiseman infrastruktuurin tarvitsemat investoinnit ja niiden rahoituskanavat sekä parannetaan maaseudun elinkeinotoimijoiden kykyä hyödyntää kaikille avoimia digitaalisia aineistoja. 

SOPULI-hankkeessa: 

 • Tehdään selvitys maaseudun verkostoyrittäjyysmalleista 
  • Edistetään kohdealueelle sopivien verkostomaisten liiketoimintojen syntymistä hankkeen tilaisuuksissa 
 •  Järjestetään tupailtoja 
  • Löydetään uusia työmahdollisuuksia, kootaan maanomistajia, metsäalan yrittäjiä sekä kyläaktiiveja yhteen ja aktivoidaan metsien hyödyntämistä 
 • Kehitetään työnohjauksella yritysverkostoja ja pienten yritysten toimintaa 
  • Etsitään uusia ja kestäviä työskentelytapoja sekä kehitetään omaa työtä 
  • Yksin yrittävälle henkilölle mahdollisuus luoda verkostoja 

Hankkeen kohderyhmät: 

 • Maaseutuyrittäjät, -yritykset ja niiden työntekijät 
 • Kyläalueiden metsänomistajat 
 • Maaseudun asukkaat ja kausiasukkaat 

Hankkeen toimintamallit

Työnohjaus maaseudun yrittäjille 

SOPULI-hanke tarjoaa pohjoiskarjalaisille maaseutuyrittäjille mahdollisuuden osallistua maksuttomaan työnohjaukseen. Työnohjauksen avulla voit edistää omaa osaamistasi ja jaksamistasi sekä paneutua työn kehittämiskohteisiin.  

Pidetyt webinaarit 

Jatkuvan kasvatuksen mahdollisuudet  

Materiaalit 

Makkaranuotiot vaihtuivat webinaareihin ‒ pandemia vauhditti virtuaalisuuteen siirtymistä maaseudulla, sieltä on myös koottu valtavasti dataa eri viranomaisten tietokantoihin, Maaseudun Tulevaisuus 14.5.2022.

Avointa Dataa Kylille -koulutus 26.8.2020  

 

Hanke toteutetaan Pohjois-Karjalan alueella. 
Toteutusaika: 1.3.2019 - 30.4.2022 
Hankkeen päärahoittaja on ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto. 
Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus, osatoteuttajina Maaseudun Sivistysliitto ja Luonnonvarakeskus. 

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Maaseudun sivistysliiton logo
Luonnonvarakeskuksen logo
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logo
Joensuun seudun maaseutupalvelujen logo

Lisätietoja