Siirry pääsisältöön

Innovatiiviset mekanismit ekosysteemipalvelujen tuottamiseksi - SINCERE

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Eu Horizon 2020 logo englanniksi

Maisema- ja ekosysteemipalveluiden kaupan innovatiiviset toimintamallit 

Kaunis maisema ja monimuotoinen metsäluonto tuovat hyvinvointia ihmisille ja ovat merkittävä matkailun vetovoimatekijä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla innovatiivisia toimintamalleja metsänomistajille maisema- ja muiden metsäekosysteemipalveluiden tuottamiseksi Kuusamossa ja kokeilla kyseisten palveluiden rahoittamista vapaaehtoisilla maksuilla matkailijoilta ja muilta tahoilta. 

Kuusamon kokeilu on osa kansainvälistä hanketta, jossa kehitetään uusia metsään perustuvia liiketoiminnan palvelumalleja ja politiikkakeinoja kestävyyden, hyvinvoinnin ja hyväksyttävyyden turvaamiseksi sekä paikallisesti että kansainvälisesti. 

Hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus. 

Hankeaika: 1.1.2018 - 31.12.2021 

Rahoittajat: Horizon 2020 SC2 Food security, sustainable agriculture and forestry 
 

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Luonnonvarakeskuksen logo
Sincere logo

Lisätietoja