Siirry pääsisältöön

PUUSTI - Puun tarjonnan kestävä edistäminen

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

PUUSTI - Puun tarjonnan kestävä edistäminen digitalisoinnin ja verkostoitumisen keinoin -hanke toteutetaan tehostamaan Etelä-Savon maakunnan metsätaloutta. 

Hankkeen avulla etsitään keinoja purkaa ensiharvennuksen ja nuoren metsän hoitorästejä sekä tuottaa lisää metsäteollisuuden ja energiantuotannon tarvitsemaa puuta myös tulevaisuudessa. Näin voidaan turvata metsätalouden kestävyyttä ja vahvistaa maakunnan aluetaloutta. 

Hanke hyödyntää metsien tarkempaa laserkeilausta nuorten metsien korjuukohteiden luokitteluun nykyisille ja uusille korjuukalustoille. Hanke toteuttaa ensiharvennuksen ja nuoren metsän kunnostuksen työkohteille soveltuvan käytäväharvennuksen työmenetelmän testausta ja pilotointia. 

Hankkeen päätoteuttaja on LUT University, Laboratory of bioenergy, Suomen metsäkeskus ja Etelä-Savon ammattiopisto ESEDU 

Hanke toimii Etelä-Savon alueella 02.09.2019–31.12.2021. Hanketta rahoittavat EU:n maaseuturahasto (80 %) sekä yksityiset yhteistyökumppanit (20 %) Etelä-Savon Energia Oy, Mhy Etelä-Savo, Suur-Savon Energiasäätiö. 

Hankkeen tavoitteena on 

  • lisätä hankintaketjun toimijoiden verkostoitumista 
  • hyödyntää tarkempaa laserkeilausaineistoa korjuukohteiden paikantamiseen ja luokitteluun 
  • testata ja toteuttaa käytäväharvennusta nuorten metsien korjuun työmenetelmänä 
  • lisätä metsänomistajien osaamista ja aktivoida nuorten metsien hoitoa. 

Hankkeen tuloksena 

  • nuoren metsän harvennuksilta korjattavan pienpuun kannattavuus metsästä jalostukseen paranee ja puun hankinnan raaka-ainepohjaa saadaan laajennettua. 

Toiminta-alue
Etelä-Savo

Hankkeen toteuttajat

LUT Lappeenrannan teknillisen yliopiston logo
Metsäkeskuksen logo
Etelä-Savon ammattioppilaitoksen Esedun logo.

Lisätietoja