Siirry pääsisältöön

Puumavesi

Hanke on päättynyt

Puupohjaisilla uusilla materiaaleilla tehoa metsätalouden vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin (PuuMaVesi) 

Suomen ympäristökeskuksen vetämässä hankkeessa tutkittiin puun lisäämisen merkitystä metsätalouden vesiensuojelun tehostamisessa. Puumateriaalin lisäämistä kokeiltiin etenkin laskeutusaltaissa. Saatujen tulosten perusteella menetelmällä on mahdollista tehostaa altaiden puhdistustehoa. Hankkeessa kehitettiin menetelmiä ja tuotettiin toimintamalli puumateriaalin käyttämiseen laskeutusaltaissa suometsän hoitohankkeen yhteydessä.  

Hanketta rahoitti Ympäristöministeriö. Muita rahoittajia olivat muun muassa Metsä Group sekä Savitaipaleen kunta. SYKEn lisäksi hankkeessa olivat mukana Suomen metsäkeskus, Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteen laitos, Luonnonvarakeskus ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE). Hanke päättyi 31.12.2020.  

Lisätietoa ja materiaaleja on Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla. 

 

Toiminta-alue
Valtakunnallinen