Siirry pääsisältöön

Monimuotoiset puronvarret

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Keski-Suomi on metsäinen maakunta, jota luonnehtii metsäluonnon ohella vesistöjen ja soiden runsaus. Metsäluontoa rikastuttavat erilaiset pienvedet ja erityisesti purot, joiden ominaispiirteitä ovat heikentäneet muun muassa hakkuut, ojitukset ja maanmuokkaus. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää uusinta tutkimustietoa puroista ja niiden suojavyöhykkeistä sekä jalkauttaa tämä käytännön toimijoille sekä metsänomistajille.  

Tavoitteena on kehittää purojen varsien pienvesistä nykyistä laajempia kokonaisuuksia sekä lisätä toimijoiden laatimia ympäristötukia. Samalla tiivistetään tutkijoiden, metsätoimijoiden ja metsänomistajien välistä tiedonvaihtoa. 

Toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi: 

1.    Metsäammattilaisten ja metsäkoneenkuljettajien opastus 

 • purot ja niiden suojavyöhykkeet (optimaalinen leveys ja niiden käsittely) 
 • matalan kynnyksen info 
 • ympäristötuen laadinta 
 • Jyväskylän yliopiston tutkimustulokset 
 • pienvesien merkitys, säästöpuut, riistatiheiköt 

2.    Markkinoidaan ympäristötukisopimuksia kohdennetusti metsänomistajille sekä kerrotaan puronvarsiympäristöjen merkityksestä 

 • kuullaan metsänomistajien omia mielipiteitä puronvarsien käsittelyyn 
 • testataan erilaisen suojavyöhykkeiden mahdollisuuksia, esimerkiksi leveämpi suojavyöhyke 

3.    Hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia 

 • kokeillaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa, kuinka drone-kuvauksella löydetään pilottialueen purojen varsilta lahopuukeskittymät  
 • löydettyjen lahopuukeskittymien säilymistä edistetään neuvomalla ja ohjaamalla metsänomistajia säästämään ne 

4.    Tietotaito esille messuilla 

 • lisätään suuren yleisön tietoisuutta talousmetsien luonnonhoidon toimista sekä ympäristötuesta sekä edistetään tietoisuutta metsäalasta 
 • Metsämme-messut Jyväskylässä ja FinnMETKO Jämsässä 

Materiaalit ja tapahtumat 

26.5.2021 Ympäristötukikoulutus toimijoille, Keski-Suomi

Hanke totutetaan Keski-Suomen alueella. 
Toteutusaika 1.3.2020 - 28.2.2021 
Toteutuksesta vastaavat Suomen metsäkeskus ja Jyväskylän yliopisto. 
Rahoittajana on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja se on valtiontukea sisältämätön hanke. 

Toiminta-alue
Keski-Suomi

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Jyväskylän yliopiston logo

Lisätietoja