Siirry pääsisältöön

Metsokannat kasvuun ja tarinat talteen Kauhajoella

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo
Leader Suupohjan logo

Metsokannat kasvuun ja tarinat talteen Kauhajoella -hankkeen tavoitteena on metson elinolojen pitkäkestoinen parantaminen Kauhajoen metsästysseuran Lamminmaan ja Hyypän alueilla. Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina Kauhajoen metsästysseura, Suomen riistakeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittaa Suupohjan kehittämisyhdistys. Hankkeen toteutusaika on 01.02.2019-31.12.2021.

Hankkeen yhteydessä Itä-Suomen yliopiston tutkija Piia Ikonen selvittää osana väitöskirjatutkimustaan maanomistusrajat ylittävän riistametsänhoidon mahdollisuuksia metsokannan hoidossa. 

Metsäkeskuksen tehtävänä on tuottaa paikkatietopalveluja elinympäristöistä ja metsien rakenteesta hankkeessa työskenteleville ja neuvoa metsänomistajia metson elinympäristöjen metsänhoidossa. Tehtävänä on lisäksi toimittaa hoitosuositukset soidin- tai päiväreviirialueen metsänkäsittelyyn niille metsänomistajille, joiden metsillä on erityinen merkitys metsolle. 

Kauhajoen metsästysseuran ja Suomen riistakeskuksen tehtävänä on kartoittaa hankealueilta metson soidin- ja päiväreviirialueita, seurata pesinnän onnistumista ja toteuttaa poikueita uhkaavien pienpetojen pyyntiä. Erityisesti paneudutaan vieraslajina leviävän supikoiran leviämisen rajoittamiseen. 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti keskittyy yhteistyössä metsästysseuran kanssa metsotarinoiden kokoamiseen ja julkaisemiseen. Tarinankeruun tavoitteena on parantaa tietoutta metsosta riistalintuna ja synnyttää yhteisöllistä omistajuutta metsoa kohtaan. Artikkelien lisäksi tuotetaan videoita, joita voidaan käyttää ympäristökasvatuksessa ja eräharrastusten esittelyssä.  

Hanke Instagramissa: Metsokanta kasvuun

Toiminta-alue
Etelä-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Suomen riistakeskuksen logo
Ruralia-instituutin logo
Kauhajoen metsästysseuran logo

Lisätietoja