Siirry pääsisältöön

Metsästä monituotebisnestä

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Hankkeen tarkoituksena on aktivoida metsänomistajia, luonnontuotteiden kerääjiä ja luonnontuoteyrittäjiä hakemaan uusia mahdollisuuksia jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevista luonnontuotteista. Hanke edistää aktiivista toimintaa luonnontuote- ja luontopalveluyritysten raaka-aineketjujen ja luontokohteiden järjestämiseksi sekä luomukeruualueiden toteuttamiseksi. 

Hankkeen tavoitteena on 

  • tunnistaa Pohjois-Pohjanmaan alueelta keräävien ja/tai luonnontuotteita jalostavien yritysten raaka-aineen saatavuuden tilanne ja kehittämistarpeet, vastaavasti tunnistetaan luontopalveluyritysten tarpeet kohteista ja niiden saatavuudesta. 
  • edistää metsänomistajien ja yritysten välisten raaka-aineketjujen rakentamista sekä muodostaa yhteyksiä palveluyritysten ja maanomistajien välille. 
  • innostaa metsänomistajia toimimaan aktiivisina monituotemetsänomistajina tuottamalla ja myymällä monipuolisesti metsänsä jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevia luonnontuotteita. Monituotemetsänomistajien toiminnan tueksi ideoidaan ja otetaan käyttöön sähköisiä suunnittelutyövälineitä. Metsäalan ammattilaisia kannustetaan tukemaan metsänomistajia uusien tuotantomahdollisuuksien hyödyntämisessä. 
  • tunnistaa Pohjois-Pohjanmaan metsien luomukeruualueiden sertifioinnin tarve ja mahdollisuudet sekä tehdä suunnitelma sertifioinnin etenemisestä. 
  • edistää sähköisiä palveluja sekä raaka-aineketjujen muodostamisessa (esim. Metsään.fi), että luonnontuotetiedon välityksessä. 

Tutustu hankkeen materiaaleihin

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. 
Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajana Oulun 4H-yhdistys. 
Hanke toteutetaan 1.1.2019-30.9.2021. 

Toiminta-alue
Pohjois-Pohjanmaa

Lisätietoja