Siirry pääsisältöön

Metsäbiotalous kasvuun

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo
Leader logo

Metsäbiotalous kasvuun -hanke pyrkii kohdennetulla tiedottamisella lisäämään metsäbiotalouden ja metsäekosysteemipalvelujen kasvua ja monipuolistumista kolmen Leader-ryhmän rahoittamana: Leader Varsin Hyvä, Leader Ravakka ja Leader Pyhäjärviseutu.

Hanke toimii Varsinais-Suomen ja eteläisen Satakunnan alueella.  Hankkeen toteutusaika on 1.10.2019–31.12.2021. 

Hankkeen pääteemoja ja tilaisuuksien aiheita ovat:  

1) Ilmastokestävä metsätalous 
2) Puurakentaminen ja uudet puutuotteet 
3) Metsien hyvinvointivaikutukset ja luonnontuotteiden keruu 
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun asukkaat, metsänomistajat, yritykset, kunnat sekä kylä- ja maaseudun muut yhdistykset hankealueella. Yrityksistä pyritään tavoittamaan ne, jotka toimivat luonnontuote-, matkailu-, metsäpalvelu- ja puutuotealoilla. Metsäkeskus kantaa päävastuun hankkeesta toimien yhteistyössä 12 yrityksen ja useiden muiden hanketoteuttajien kanssa.   

Hankkeen hyödyt 

Metsien tuotannossa panostetaan korkea-arvoisiin tuotteisiin ja aineettomiin arvoihin. Hiilensidontaa pyritään kasvattamaan lisäämällä metsien kasvua ja metsäpinta-alaa. Hankkeen tuloksena metsänomistajien osaaminen lisääntyy. Näin saadaan paremmin hiiltä sitovia metsiä, joissa kerätään luonnontuotteita ja haetaan myös henkistä terveyttä.  
 
Metsänomistajien ja yritysten verkostot jatkavat toimintaansa hankkeen päätyttyä. Puurakentaminen ja uusien puutuotteiden käyttö lisääntyvät alueella. Tavoitteena on myös saada aikaan yritysryhmähanke puu- tai luonnontuotealalla. 

Hankkeen tulevia tapahtumia 

Tarkemmat tiedot tapahtumista löydät Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista

Toiminta-alue
Varsinais-Suomi ja Satakunta

Lisätietoja