Siirry pääsisältöön

Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin - LULUMe

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Euroopan unionin aluekehitysrahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Luonnontuotteiden kysyntä maailmalla on kasvussa. Suomella on hyvät mahdollisuudet olla yksi johtavista keruutuotteiden tuottajamaista laajojen keruualueiden, raaka-aineiden erinomaisten ravintoarvojen, puhtauden, luotettavan alkuperän sekä toimitusvarmuuden ansiosta. Luomu on keino luoda lisäarvoa luonnontuotteille. 

Pohjois-Karjalan metsistä olisi sertifioitavissa luomukeruualueiksi jopa 97 prosenttia. Yritykset sekä aluetalous voisivat saada luomusertifioinnin kautta arvonlisän, joka voi tuotteesta riippuen yltää jopa sataan prosenttiin. Aloite metsien luomukeruualueiden sertifioinnista on tullut pohjoiskarjalaisilta pk-yrityksiltä. 

Luomukeruualueella tarkoitetaan luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluvaa luonnonvaraisten kasvien tai kasvinosien keruualuetta. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa luonnontuotesektorin liiketoimintaa ja tehdä sekä keruu että tuotanto ammattimaisemmaksi lisäämällä metsänomistajien tietoisuutta metsiensä tuottamista luonnontuotteista ja edistämällä niiden saamista markkinoille. 

Tavoitteeseen pääsemiseksi 

  • Kehitetään Metsään.fi-palvelua, jonka kautta välitetään metsänomistajille tietoa luonnontuotteista ja niiden tuotantomahdollisuuksista. 
  • Selvitetään Pohjois-Karjalan metsänomistajien kiinnostusta luomukeruualueiden sertifioitiin, aloitetaan metsätilojen sertifioiminen luomukeruualueiksi sekä tiedotetaan luomukeruualueiden sertifioinnista. 
  • Selvitetään luomukeruualueiden sertifioinnin yhteistyömahdollisuuksia PEFC ja FSC metsäsertifikaattien kanssa sekä näiden sertifikaattien hyödyntämisen mahdollisuuksia luonnontuotteiden kaupallisen lisäarvon kasvattamisessa. 
  • Toteutetaan esiselvitys voiko luomusertifioiduilta keruualueilta tuotetun tukkipuun myynnissä käyttää LUOMU-merkintää. 

Hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteishankkeena ja sen toteutusaika on 1.3.2018-31.8.2021. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja tuen on myöntänyt Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen tavoitteet tukevat Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjaa ”Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen”. 
Hankkeen nettokustannukset ovat 485 113 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoitus 70 prosenttia. 

Luonnontuotetietoa metsänomistajille ja yrittäjille 

Taulukosta ja kartoista näet koivunmahlan valutukseen ja kuusenkerkän keruuseen soveltuvien kohteiden vuosituotosarvioita ja pinta-aloja sekä pakuri- ja lakkakäävän viljelyyn soveltuvien kohteiden pinta-aloja kunnittain, maakunnittain ja metsäohjelma-alueittain.  

  • Voit vaihtaa näkymää taulukon ja karttojen välillä painamalla nuolia taulukon alalaidassa (< 1/3 >). 
  • Edellä mainitut luonnontuotteet löytyvät myös Metsään.fi-palvelusta metsikkökuvioittain Luonnontuotemetsä-karttatasona.  
  • Tutustu tuoteselosteeseen ja Power BI -raportin käyttöohjeeseen.

Luomusertifioidut keruualueet  

  • Pohjois-Karjalassa on luomukeruualueita noin 270 000 hehtaaria. Jos olet kiinnostunut hyödyntämään näitä alueita kerätäksesi luonnontuotteita luomuna, kysy tarkemmat tiedot luomukeruualueiden selvittäjä Eija Vuorelta: eija.vuorela(at)4H.fi tai p. 040 715 1820. 

  • Metsänomistaja, jos olet kiinnostunut metsien luomusertifioimisesta luomukeruualueiksi, niin ota yhteyttä Juha Vornaseen: juha.vornanen(at)metsakeskus.fi tai p. 050 5292038 

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Luonnonvarakeskuksen logo
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logo

Lisätietoja