Siirry pääsisältöön

Kainuun metsätilat kuntoon

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo

Kainuun metsätilat kuntoon -hanke pyrkii pysäyttämään Kainuun metsänomistuksen pirstoutumisen ja vauhdittamaan ongelmallisen metsänomistusrakenteen eheyttämistä. Yritysmäinen ja aktiivinen metsätalouden harjoittaminen tiloilla mahdollistuu ja tulee entistä kannattavammaksi. 

Metsänomistajien lisäksi hankkeessa koulutetaan toimijoita tarjoamaan monipuolisesti tietoa metsätalouden harjoittamisen, verotuksen, omistusjärjestelyiden sekä rahoituksen kysymyksiin. 

Hanke toteutetaan Kainuussa ajalla 1.4.2018–31.12.2021 .

Taustaa 

Metsäbiotalous tarjoaa lisääntyviä mahdollisuuksia, mutta metsänomistuksen pirstoutuminen ja ongelmalliset metsänomistusrakenteet vaikeuttavat metsätaloutta. Metsänomistuspohjan eheyttämisen vauhdittamiseksi tarvitaan koulutusta ja neuvontaa. Kehittyvä biotalous edellyttää metsänomistajilta kasvavaa aktiivisuutta ja yrittäjämäistä toimintatapaa metsätaloudessa ja siihen liittyvissä muissa ansaintamahdollisuuksissa. 

Metsänomistajien tavoittaminen ja päätöksenteon ongelmat vaikeuttavat myös metsäalan palveluntuottajien ja puunostajien toimintaa. Toimijoiden verkoston ja koulutuksen kautta tietoa on mahdollista jakaa entistä tehokkaammin. 

Hankkeen toteutus 

Hankkeen toimesta metsänomistajille ja toimijoille järjestetään koulutusta muun muassa seuraavista aihepiireistä: 

  • Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen ja yhteisomistus 
  • Luonnontuotteet 
  • Luonnonhoito 
  • Metsänhoito 
  • Yritysmäinen metsänomistus 
  • Metsäverotus 

Lisäksi järjestetään metsäopintomatkoja ja yrityskäyntejä sekä osallistutaan messuille. 

Hankkeen järjestämät koulutukset löytyvät Metsäkeskuksen koulutuskalenterista.

Hankkeen hyödyt 

Hankkeen ensisijaiset hyödynsaajat ovat alueen metsänomistajat, joiden metsien käytettävyys ja metsätalouden kannattavuus paranevat. Laajempaa vaikuttavuutta saadaan kouluttamalla toimijoita. Hyödynsaajana on myös alueen muu elinkeinoelämä, joka hyötyy välillisesti metsätaloudellisen aktiivisuuden lisääntymisestä alueella.

Hankkeen tuottamat videot 

Hankkeen julkaisut

Yhteistyöllä tavoitteeseen 

Kainuun metsätilat kuntoon -hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus ja OP Kainuu. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä muiden metsätaloutta kehittävien hankkeiden kanssa. 
Hankkeen rahoittavat Euroopan unionin maaseuturahasto sekä Kainuun ely-keskus. 

Toiminta-alue
Kainuu

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Osuuspankin logo

Lisätietoja